Demoniseringskampanjen mot SD haltar

Posted on 17 december, 2014

3


Efter att Magdalena Andersson konfronterat SD och kallat dem fascister i en nyhetssändning följde Löfvén dagen därpå upp med ytterligare angrepp på temat SD-fascism.

Några journalister menade att det bara var tillfälligheter och gav inte S den smickrande intelligensen av en förberedd strategi. Sedan dess har Aftonbladet drivit en kampanj för att fördjupa demoniseringen av Sverigedemokraterna. Det må betraktas som en slumpmässig utveckling eller en taktiskt förberedd propaganda, faktum kvarstår att S lyckats åstadkomma ytterligare polarisering.

I en artikel i DN Den leende nationalismen (2014-12-14) bjuder Björn Söder på ett innehåll som är rena julafton för Socialdemokraternas kampanj mot Sverigedemokraterna.

– Det är ju så att Sverige i dag inrymmer andra nationer. Vi har ju till exempel den samiska nationen. De är svenska medborgare, men tillhör den samiska nationen. Vi har också tornedalsfinnar och så vidare. Vi accepterar dem. Men om det blir för många nationer i nationalstaten – då kan det bli problem.

Riksdagens andre talman Björn Söder (SD) tog således upp ämnet Judar och Samer och ickesvenskar och gav en perfekt julklapp i denna S-drivna Anti-SD kampanj.

Du är inte min talman

Rossana Dinamarca (V) förklarade i riksdagen att Björn Söder ”DU är inte min talman” (AB). Med detta brott mot riksdagens etikett har nu polariseringen fått ett klassiskt citat. Dinamarca avfärdar Söder och sätter ord på det som väldigt många känner.

Björn Söder är en manschauvinist vilket han visat i sitt utfall mot Malena Ernman som han anser sig ska hålla sig till sång istället för politiska kommentarer. Hans utläggning om minoriteter är vid en allmän betraktelse katastrofal. Han utsätter sig för stora risker om att bekräfta alla fördomar och insikter om SD och dess ledargestalter.

Samer är inte svenskar!

Så kliver den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén och menar att SD:s Björn Söder i sak har rätt. ”Samer är inte svenskar!Det är ju därför vi har ett Sameting och rätt till utbildning på samiska, säger Mattias Åhrén. Han menar att det i grund och botten är ett farligt argument att säga att samer är svenskar. – ”Därför att det i leder till assimilering och i slutändan till att den samiska kulturen försvinner.”

Denna terminologiska debatt krånglas till av att samer boende i Sverige är svenska medborgare under svensk lag och beskydd med alla de rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare har. Liksom andra etablerade minoritetsfolk som romer och judar men vad Söders replik också handlar om är att det bör inte bli fler minoriteter med motsvarande rättigheter, särskilt inte om man har lagar som sätter sig över de svenska och målsättningar att ta över samhället. I Söders analys av Malmö är det fler av utländsk härkomst som bor där idag än av svensk härkomst. – ”Hur som helst lever det ju många i Malmö som inte är svenskar, som är representanter för andra nationer. Inte minst den arabiska nationen.”

Nya minoriteter som kan bli majoriteter

Det Björn Söder tar upp är således att det finns minoriteter i Sverige vars population växer och tar över städer och vars mentalitet identifierar sig med andra nationer än Sverige. Anledningen till att han tar upp detta är för att han ser att förutom dessa givna minoriteter växer en ny fram, såsom den arabiska och islamska. Söder ser den som annorlunda än de uttryck som andra minoriteter har då delar av den arabiska visat upp sidor som SD anser utgör ett större hot mot det svenska samhället.

IS-vänliga muslimer propagerar utanför moské i Sverige för att rekrytera.

IS-vänliga muslimer propagerar utanför moské i Sverige för att rekrytera.

I ett avseende är Söders argumentation adekvat och det gäller Sharialagar som flera framstående politiker och mediamänniskor av arabiskt ursprung uttryckt att de står bakom. Typen av hotfulla ståndpunkter från detta håll är till sitt innehåll inte mindre skrämmande än de SD stått för.

Torbjörn Jerlerup, ”Liberal debattör” skrev i Aftonbladet 27 augusti: ”Hotet från jihadister måste tas på allvar”.

”De som slåss på IS sida i Syrien och Irak just nu skriver öppet på svenska att de vill halshugga homosexuella. De vill genomföra blodbad på judar och andra muslimer. De vill avskaffa demokratin, förbjuda musik och fängsla kvinnor utan slöja. De skryter öppet med att de först ska erövra Jerusalem och hugga huvudet av alla judar och sen erövra Europa och kuva ”kuffarna”, det vill säga de otrogna.

Terrordåd har utförts tidigare i Europa av hemvändande jihadister. Även svenskar. Taimour Abdulwahab ska ha tränats i Irak. Munir Awad reste i Somalia och Afganistan.
Det är inte svenskhat att vara rädd för nazism, det är inte islamofobi att vara rädd för personer som strider på IS sida och säger sig vilja begå massmord på ”otrogna”.”

Västerländsk politik-Nej Tack

Västerländsk politik-Nej Tack

Vi har hört Cherin Awad en muslimsk programledare för Hala-TV i SVT försvara hedersvåld och tvångsäktenskap och Cherin Awad tar inte avstånd från stening vid otrohet. Ja det senare har sedan diskuterats och ifrågasatts men faktum är att vissa grupper av muslimer kan ha svårt att tydliggöra ställningstaganden i dessa frågor.

Miljöpartiets talesman i riksdagen Mehmet Kaplan försvarar Sharia och jämför svenska deltagare i finska vinterkriget med Jihadister som numera under IS flagg utför folkrensning i Syrien och Irak och mördar tillfångatagna journalister.
Svensk riksdagsman för MP försvarar sharia
LÄNK: facebookuttalande

En artikel i Huffington Post 2011 visar hur stor risken är att Sharialagar integreras i västerländsk demokrati. Sharia: En annorlunda tyranni. Och därmed har en spik slagits in i demokratins kista.

Att ordförande i Sveriges muslimska råd har en dotter och svärson Munir Awad som flera gånger dömts för terroristbrott är inte särskilt lugnande. Vi bör se Björns Söders uttalande även mot denna bakgrund. Och om inte övriga riksdagspolitiker tydliggör sig här kommer flykten till SD att fortsätta.

I kampen för demokrati, medmänsklighet och humanism finns inte plats för sharia i någon form.

Eftersom inga andra partier i Riksdagen tar denna debatt hamnar många väljare och kommunpolitiker i ingen mans land. I ren förbittring söker man sig då till SD. Jag tror att majoriteten som söker sig dit är vanliga människor som vill ha en ordning som finns hos våra nordiska grannar och inte den ohämmade fors som svenska politiker ställer sig bakom. Det är enkelt att sitta på sin skyddade kammare och öppna slussarna som andra ska få hantera med en bostadsbrist vi nu fått och som drabbar hela samhället. Främst studerande som får övernatta i tält.

Oförmågan att hantera det organiserade tiggeriet, är också så upprörande för var fjärde medborgare att man undviker sådana passager. Det innebär också att man undviker att handla. Allt detta sammantaget blir i slutändan ohållbart. Och med ytterligare polarisering kommer de vanliga människor som idag ser SD som räddare att bli allt mer ideologiskt övertygade. Den utvecklingen är förfärande och ansvaret ligger hos övriga politiker inte hos SD.

Mitt upp i allt detta nekas människor som fötts och arbetat i Sverige hjälp. Även om de är sjukskrivna av läkare, vägrar försäkringskassan dem sjukpenning. Denna groteska behandling blir omöjlig att acceptera. En särbehandling som leder till att ursprungsbefolkningen drabbas emedan flyktingvågen strömmar in till alltmer ökade kostnader och påfrestningar på svenska kommuner.

Det märkliga är att de två vinnarna i denna hets mot SD har enligt Novus decembermätning blivit både SD (från 13 till 16%) och S (från 29 till 32%). Båda har ökat sin andel av väljaropinionen med dryga 3 procentenheter emedan MP, V och samtliga Allianspartier tappat.

SD är i grunden främlingsfientligt och baserar sin politik på grumliga värderingar men vissa centrala sakfrågor som de för fram måste vi försöka lösa och inte undfly. Om vi blundar för dessa, som dagens majoritet av riksdagen gör, riskerar vi konflikter som blir allt svårare att lösa. Och för tydlighetens skull utgör majoriteten av muslimer ett fredligt folk varav några flytt krig och förtryck och ser Sverige som sitt nya hemland. De allra flesta av dem kan tillföra Sverige ny kompetens och en vilja att bygga ett på alla sätt rikare Sverige.

Börje Peratt

 

AB kampanjen mot SD

SD:s hat mot samer är väl genomtänkt
Avgångskrav mot Björn Söder

 

Posted in: Politik