SVT Nyhetsredaktion är ojämn och brister i trovärdighet

Posted on 28 december, 2014

3


Efter SVTs uppträdande under svininfluensan borde man inte bli förvånad över att dess nyhetsredaktion under nyvals-palavret uppträder både okvalificerat och tendentiöst.

SVT´s olika agerande under svininfluensan visade att det finns krafter som har stark påverkan på hur man rapporterar och vilka man släpper fram med positivt stöd och vilka man motverkar eller helt enkelt ignorerar. Jo jag vet SVT har hög trovärdighet hos svenska folket men det är oförtjänt när det gäller nyhetsrapportering. Under Svininfluensan visade sig den bakomliggande styrningen även kunna påverka nyckelprogram såsom Debatt, Dr Åsa, Skavlan, Fråga Doktorn. En kampanjliknande strategi vittnar om propagandastrateger möjligen utanför SVT och med så stor makt att man får igenom både innehåll, medverkande och text (påstådda fakta som inte är fakta).

Under nyvalsperioden var det möjligen inte lika utstuderat eftersom man inte riktigt hunnit med men tvivelsutan fanns en opartiskhet hos SVT nyhetsredaktion.

Nike Nylander SVT reporter för Aktuellt och Rapport.

Nike Nylander SVT reporter för Aktuellt och Rapport.

Den propagandistiska inriktningen blev särskilt tydligt då Löfvén intervjuades av Nike Nylander. Hennes utfrågning liknade mer ett rektorsförhör av en olydig elev och mynnade ut i ett mantraliknande ifrågasättande ”ångrar du ingenting?

Ångrar du ingenting?! Ångrar du ingenting?! Ångrar du ingenting?!

Jo det blev tjatigt. Man kan sedan undra över varför Nike Nylander inte ställde samma fråga till Annie Lööf och Björklund.

Jan Björklund-Annie Lööf det nya högerparet

Jan Björklund-Annie Lööf det nya högerparet

Lööf – Björklund var de pådrivande krafter bakom Rookien Batra som vägrade ta den utsträckta handen. Att regeringen nu tvingas att hantera Alliansens budget är för att Alliansen slog ihop sig med Sverigedemokraterna. Detta innebar att Alliansen bröt mot en ingången uppgörelse valnatten.

Med Decemberöverenskommelsen har 6 partier beslutat sig för att den minoritet som har störst andel av väljarkåren ska få styra med sin budget. Det som borde gällt innan riksdagen kollapsade med SD som vågmästare och Löfvén tvingades ta beslut om nyval. Alliansens strategi hade varit att ta över om Löfvén inte utlyst nyval. Alliansen var således beredda att som valets förlorare ta över regeringen med SDs stöd! Bakom detta övertramp mot väljarna stod den nya ärkehögerns representanter Annie Lööf och Björklund.

Vi erbjöd det för en månad sedan?!?

Ja faktiskt, detta högerpar påstår att de redan den 2:a december hade det förslag som Göran Hägglund-Magdalena Andersson arbetat fram möjligen med en Reinfeld i korridoren och Mikael Damberg som slutgiltig katalysator.

Lööf/Björklund vill ta åt sig äran av att ha haft en lösning trots att man vägrat ta den utsträckta handen, vägrat sätta sig vid förhandlingsbord, vägrat se till Sveriges bästa.
Att Björklund – Lööf inte behärskar en normal nivå av sanningsenlighet eller kommer i närheten av sportslighet har de ju redan visat tidigare. Att de brister i kompetens med allvarliga konsekvenser för svensk skola och landsbygd borde också ha lett till frågeställningar som ”Ångrar ni ingenting?”

Kerstin Holm Politisk analytiker SVT

Kerstin Holm Politisk analytiker SVT

Kerstin Holm gav den 27 december sin politiska ”analys” av vilka som vunnit och förlorat på Decemberuppgörelsen. Hennes ”analys” avslutades med att hon ansåg att Vänsterpartiet fått mera makt (!?). Varifrån och hur Holm kommit fram till sina slutsatser är svårt att fastställa men i allt väsentligt så var hennes framställning rappakalja.

Ja ja, SVT må behålla trovärdighet hos allmänhetens ögon men det är ett allvarligt strukturellt fel som har spridit sig i denna organisation. Förr eller senare kommer tittarna att genomskåda det.

Börje Peratt

Posted in: Politik