Sex av tio väljare för Decemberuppgörelsen enligt Sifo

Posted on 29 december, 2014

0


Enligt SVT text är en tredjedel "Många" och Två tredjedelar ?

Enligt SVT text är en tredjedel ”Många” och Två tredjedelar ?

SVT har uppdragit åt Sifo att undersöka väljaropinionens uppfattning angående Decemberuppgörelsen. Den visar att sex av tio väljare är för uppgörelsen.

Tre av tio (ca 30 %) anser den odemokratisk och felaktig. Detta får SVT text att rubricera utfallet som att: ”Många är emot uppgörelsen” medan det i själva verket är så att: Majoriteten är för uppgörelsen!

109 SVT Text Måndag 29 dec 2014
Många emot uppgörelsen enligt Sifo

Tre av tio anser att överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen var odemokratisk emedan 6 av tio stöder den demokratiska processen, visar en mätning som Sifo gjort för SVT.

I lördags kom Alliansens och regeringens uppgörelse som innebär att den partikonstellation som är minst låter den större få igenom sin budget. 47 procent anser att uppgörelsen var demokratisk, 34 procent svarade odemokratisk och 19 procent tveksam/vet ej. På frågan om uppgörelsen var rätt, svarade 56 procent ja, 28 procent nej och 16 procent vet ej. 1.249 personer har intervjuats de senaste dagarna.

Nåväl av dessa 30 % vet vi att kring 15% är SD sympatisörer som anser det felaktigt att de förlorat vågmästarrollen. Återstår då ytterligare 15%. Dessa torde vara övervägande moderater som är sura över att man inte har makten längre och anser varje handling som kan gynna en fungerande riksdag under socialdemokratisk ledning felaktig.

Men den centrala frågan här är:


Hur kommer det sig att SVT fokuserar på en tredjedel istället för de två tredjedelar som är för uppgörelsen?

En av tre: Decemberöverenskommelsen är odemokratisk

Jag har i en artikel nyligen påtalat att SVT har tagit tydlig ställning för Alliansen och inte längre är trovärdiga: ”SVT Nyhetsredaktion är ojämn och brister i trovärdighet”.

Sättet man nu rubricerar denna SIFO mätning är ett bevis för mina slutsatser om SVT´s partiska ställningstagande. Vi pratar inte längre om ett halvfullt eller halvtomt glas. Här rubricerar man en tredjedel som viktigare än två tredjedelar. Det vill säga ett nästan fullt glas är enligt SVT Text redaktion mindre värt än ett nästan tomt glas.

Denna typ av bedömning är återigen antingen en fråga om bristande omdöme, brister i förmåga att värdera statistiska resultat eller direkt manipulativ. Och då frågar jag mig vilka det är som driver på kampanjen.

Börje Peratt