Anna Bäséns ”journalistik” är köpt propaganda!

Posted on 14 januari, 2015

0


”Naturligt leende” propagandareportern Anna Bäsén, 2009 (Expressen) Christian Örnberg Wikipedia CC BY 3.0

Under april 2014 publicerade Anna Bäsén artiklar mot naturmedicin i Expressen åtföljda av Larhammars krav på lagar mot kvacksalveri. Dessa lagar finns redan!

Det finns absolut tveksamheter hos en del alternativa utövare men att blanda ihop dem med seriösa är som att låta Lex Maria-fall representera all sjukvård. Så vad låg då bakom denna plötsliga Expressenpropagandakampanj? Är det så att de så kallade alternativen anses av mörka krafter vara hot (mot vinstintressen) och därför motarbetar industrimedicinen dessa kompletteringar för hälsovården?

I stora delar av världen ser läkare och patienter naturmedicinen som ett naturligt komplement inom läkarvården. I Sverige motarbetas det av det industrimedicinska etablissemanget med stöd av (korrupta?) delar av pressen, SVT och SR.

En mycket rimlig fråga till Anna Bäsén är varför hon inte undersöker läkemedel och metoder som gör oerhört mycket större skada för samhälle och folkhälsa såsom Tamiflu (svininfluensamedicin) och en rad andra läkemedelsprodukter. Sanningen är att hon biter inte i den fot som föder henne. Samma fråga går till Stina Näslund på produktionsbolaget Filt som gör program för Sveriges Radio. Näslund har gjort över 300 program av Kropp och Själ sedan 2004. Jag hittar inget kritiskt om Tamiflu eller massvaccineringen och inget om ”själ” heller för den delen. Bäséns och Näslunds så kallade journalistik är snarare propaganda som kan liknas vid den som makten använder för att förtala människor, pulvrisera sanningen och skrämma grupper som råkar tänka eller vara annorlunda.

När EU nu kräver att Sverige tar ställning till naturmedicinens vara eller icke vara är det förståeligt att VoF och läkemedelsindustrin aktiverar alla sina mörka krafter för att slå ut alternativen och tillförskansa sig fullständigt monopol.

Med en debattartikel idag 14 jan 2015 i Expressen skriver Gabriel Wikström (S), Sveriges Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister att:

… den pågående processen om att få slut på decennier av särbehandling genom ständiga beslut om undantag från det ordinarie regelverket för läkemedel. De grundläggande principer som gäller i svensk och europeisk läkemedelslagstiftning ska tillämpas även på antroposofiska preparat.

I detta läge kan vi lita på att Wikström utsätts för påtryckningar från VoF-håll. Och eftersom Vof en gång startats av Socialdemokrater tillika VoFs ordförande Sven Ove Hansson, tidigare chef vid det socialdemokratiska kansliet,  kan vi räkna med risk för snedvriden behandling.

Börje Peratt

Posted in: journalistik, Medicin