Enfaldens diktatur

Posted on 15 januari, 2015

4


Annie Lööf virrpanna
Har den 14 januari lyssnat på riksdagsdebatten där Batra debuterar som partiledare. Det som står ut är Annie Lööfs oförskämdheter baserat på okunnighet och övermod. [1]

I ett öppet samhälle är yttrandefrihet en självklarhet. Med det följer perspektiv och variation. Med det följer möjligheten att nyfiket utforska verkligheten och olika synsätt som utvecklar nya insikter. Med ödmjukheten över osäkerhet på hur det förhåller sig kan det leda till dialog och forskning.

Ändå minskar inte risk för propaganda, substanslöshet, förvrängda uppfattningar och rena lögner i akt och mening att skada sanningen.
Uppsåten bakom att förringa eller ogiltigförklara fakta kan ligga i att man anser sanningen ogynnsam. Annie Lööf visar i riksdagsdebatten upp ett gäng plattityder, en bristande ödmjukhet och en okunnighet som är både skrämmande och genant. Hon får naturligtvis hjälp med formuleringar av enfaldens tankesmedja. Den ena raljanta kommentaren följer på den andra.[1]

Vi får heller inte glömma prestigen, behovet av att synas och bli hörd alldeles oavsett hur tokigt man framställer sig. Det handlar inte om andra människors väl och ve utan om ego och här om den egna karriären. Annie Lööf har upptäckt att ju mer hon pratar desto mer uppmärksamhet får hon. Trots att pratet saknar substans och vi får snömosets taförsigsamhet så tvingas folk lyssna och följarna går av ren okritisk lättja in i trans. Här är Annie Lööfs talang. Jämför vi det med historiska föregångare så finns ett par rätt hemska förebilder.

Där okunnigheten tillåts dominera på vishetens bekostnad tar nonsens och förnekelse över.  Enfalden tillåts spela med samhället och befolkningen på ett sätt som leder till att landsbygdsbefolkningen förlorar möjligheter till service och marknader, infrastruktur och järnväg raseras, vård och omsorg avhumaniseras. Skolan, ja skolan ja. Jan Björkegren och hans skolpolitik har orsakat en katastrofal tillbakagång i svenskt utbildningsväsende.

Effekten av elever som går ut med bristande läsförståelse märks redan hos Centern. Klarar man inte av att förstå en text så blir det än märkligare om man försöker förklara eller slå in sin ihåliga uppfattning hos andra.

När enfaldens diktatur råder får vi den sortens politiker som Lööf med följe representerar.

/BP

Referenser

1) Direkt: Partiledar­debatt i riksdagen SR onsdag 14 januari kl 08:44

2)Annie Lööfs hårda svar på Löfvens inbjudan DN 2014-10-08

Posted in: Centerpartiet