Förbud mot tiggeri – the big picture

Posted on 26 januari, 2015

0


Norge införde Kommunalt förbud mot tiggeri 2014. (SvD) 2015 blir förbudet nationellt. ”Nu förbjuder Norge tiggeri” (TT/AB)

Nederländerna, Danmark, Storbritannien [1] har infört strängare lagstiftning. I Danmark är det till och med olagligt att hjälpa tiggare. [3]

Det är lätt att blanda ihop fakta, känslor och värderingar i denna fråga

Att acceptera organiserat tiggeri och dess uttryck är inte humanism. Tvärtom. Sedan kan jag som enskild person lida med och försöka hjälpa någon av alla dessa utsatta med kexchoklad, dryck, en extra värmande filt vid bitter kyla mina tomburkar så personen känner att man gör något för att tjäna en slant. Jag kan också hälsa på dem så att de i all sin utstötthet känner sig sedda. Med allt detta sagt så är ändå situationen omänsklig och oacceptabel.

Ett problem är att myndigheterna inte räcker till, barrikaderar sig och etablerar strategier för att slippa hjälpa även den inhemska befolkningen. Detta är mycket tydligt i Rumänien. Fortfarande 20 år efter att diktatorn Nicolae Ceaușescus störtades, lider nationen av den sociala och ekonomiska ruin som hans styre orsakade.

Sverige har nu på regeringsnivå etablerat kontakt med Rumänien för att bistå till en förbättring.[4] Det är ett gott initiativ. Att länder förbjuder organiserat tiggeri eliminerar inte problematiken. Förhoppningsvis leder Sveriges insats till förbättringar för de romska invånarna i Rumänien. Men häri ligger även en fara om man inte lyckas medverka till att de återvänder och får bort tiggeriet från gatorna i Sverige.

Den S-ledda regeringen i Danmark vill att ryktet sprids i Europa att det är förbjudet att sova ute och att tigga, så människor väljer att åka till exempelvis Sverige istället. SR

Genom att alltfler länder gör det allt svårare för de romska tiggarna från Rumänien blir Sverige det enda land de kan resa till och det riskerar att utlösa en polarisering både bland befolkning och mellan länder. [2]

Men tiggeriet är ett symptom på en djupare kris.

”Man kan inte förbjuda fattigdom”. Nej men man kan göra mer för att eliminera orättvisa och fattigdom!

Klart är att vi inte vill återvända till depressionens år med stora delar av befolkningen utan hem och arbete och samtidigt har vi en situation med alltfler under fattigdomsstrecket. Med 1% som äger hälften av jordens rikedomar och 99% som får dela på resten rusar vi med ilfart mot en konfrontation på flera nivåer.

Vad som kan hända är att de enormt rika bygger sina fort och borgar och har sina arméer emedan en växande del av folket får knapra på smulorna. Utan samhälleliga och sociala visionärer med förmåga att ge förutsättningar för ökad jämställdhet kan vi vara på väg tillbaka till sekelskiftets folkvandring. De romska tiggarnas desperata jakt på bättre villkor gör att de nu splittras över Europa och många söker sig till Sverige. Vad vi också ser är en annalkande flyktingskris. Vad händer om den börjar röra på sig?

Man skulle ju tycka att det finns hopp för humanism i Sverige genom att försöka lösa de romska tiggarnas situation med insatser hellre än lagstiftning. Men när ryktet gått om guld och gröna skogar i Sverige blir verkligheten om inte ett slag i ansiktet så ändock för de allra flesta en besvikelse. Samtidigt säger de utsatta att de behandlas bättre i Sverige än på andra håll i Europa. Men problemet kan ändå växa och med alltfler inhemska som lever knapert och tiggare som utmanar delar av befolkningen blir denna i sammanhanget lilla tuva det som kan få lasset att stjälpa. Anledningen till att SD har vuxit har varit invandringspolitiken, med tiggeriproblematiken kan SD växa än mer och vid nästa val kan Decemberöverenskommelsen vara ett minne blott…

Börje Peratt

Referenser
1) Tiggeri olagligt i Storbritannien DN 2014-08-13
2) ”Länderna skyfflar tiggarna mellan sig” SVT 20150125
3) Olagligt att hjälpa tiggare i Danmark SR, 9 juli 2014
4) Snart får Sverige samordnare för rumänska tiggare SR 150123

Posted in: Tiggeri