Centerns öppenslusspolitik oansvarig och inkompetent

Posted on 2 februari, 2015

2


Hanna Wagenius Centerns Ungdomsförbund debatterade 1 feb 2015 i SVT med KDU:s förbundsordförande Sara Skyttedal om migrationspolitiken och där Wagenius i linje Med Lööfs öppenslusspolitik bombastiskt slår fast att Sverige måste ta ansvar då resten av Europa inte gör det. Skyttedal manar till eftertanke och frågar hur det ska lösas då det inte finns resurser och man beräknar att en halv miljon flyktingar kommer de närmaste åren.

Var ligger ansvaret att bygga upp en gigantisk frusterad grupp som kommer från krigshärjade områden, traumatiserade och oförmögna att klara sig själva. Runt hörnet väntar drogproblematik och ligor som Svart Kobra som rekryterar unga och vi får en växande armé ungdomsgäng och maffialiknande skyddsverksamhet. Det i sin tur kommer att leda till gängkrig och en kriminalitet som kräver alltmer övervakning och polisiära insatser. Centerns politik är därvidlag fullständigt oansvarig och inkompetent.

Svt Text skriver 1 feb 2015:

Fler ensamkommande unga låses in

Allt fler ensamkommande flyktingbarn tvångsvårdas hos Statens institutionsstyrelse (SiS).

Men personal på ungdomshemmen upplever att socialtjänsten placerar dem där på vagare grunder än unga som vuxit upp i Sverige. Upplevelsen är också att socialtjänsten inte är lika aktiv när det gäller att hitta alternativ.

Det visar två utvärderingar av SiS arbete under 2014 med ensamkommande unga. På Bärby ungdomshem i Uppland säger personalen att det i en del fall är tveksamt att ensamkommande barn har behov att vara där. (Asylsökande barn)

Ibland möter vi ensamkommande flyktingbarn som fastnar här och vi kan inte riktigt se vad som är problemet till att de sitter inlåsta, säger Allan Mare, biträdande institutionschef på Bärby, till SVT.

Från att ha varit drygt 2,5 procent av de intagna på SiS ungdomshem 2012 utgjorde de ensamkommande i fjol 10 procent av de placerade unga.

Språkproblem och tolkbrist är vanligt, vilket ibland lett till att det på vissa ungdomshem snarare blir förvaring än vård. Ungdomarna har svårt att förstå varför de är inlåsta och många tror att de är i fängelse eller förvar i avvaktan på utvisning.

Med ett växande antal ensamkommande som släpps ut efter en lång förvaring kan vi räkna med mycket ilska mot det svenska samhället. De är lättrekryterade offer för etablerad kriminalitet.

2010 såg jag resultatet av detta i Hälsingland på en mindre ort. Vad händer då i de större städerna?

Jag bävar.

Börje Peratt