Kan Sverige återväcka fredsprocessen Israel-Palestina?

Posted on 11 februari, 2015

0


Sveriges statsminister Stefan Löfven (R) och Palestinas President Mahmoud Abbas i Stockholm 10 feb 2015

Sveriges statsminister Stefan Löfven (R) och Palestinas President Mahmoud Abbas i Stockholm 10 feb 2015

Palestinas president Mahmoud Abbas besöker nu Sverige på ett officiellt statsbesök och blir också mottagen som en president. Den Socialdemokratiska regeringen fullföljer konsekvent den nya linjen att godkänna Palestina som stat och nu att ge finansiellt stöd till dess uppbyggnad.

Det har väckt ont blod i Israel och här hemma i Alliansen som menar att nu retar man upp Israel och gör dem till fiende. Margot Wallströms planerade besök i Israel blev heller inte av.

Alliansens och motståndarnas inställning är pessimismens, därför att i denna attityd ligger både ett förnekande av Palestina och misstro om en framtid i fred. Digniteten i detta motstånd visas av Alliansens representanter (Björklund mfl) som i krigsrubriker målar upp Socialdemokraternas politik som ett svek mot Israel. En annan sida av myntet är att med en ny linje så bryter S-regeringen nu upp förstelningen och sätter en boll rullning som stannade upp vid mordet på Yitzhak Rabin. Faktum är att vad Socialdemokraterna gör nu är att ställa sig på fredsuppgörelsens sida den som också då Yitzhak Rabin, Bill Clinton, och Yasser Arafat signerade I Osloprocessen.

Yitzhak Rabin skakar hand med Yassir Arafat med Bill Clinton i bakgrunden, under ceremonin och signeringen av avtalet i Washington D.C., den 13 september 1993.

Yitzhak Rabin skakar hand med Yassir Arafat med Bill Clinton i bakgrunden, under ceremonin och signeringen av avtalet i Washington D.C., den 13 september 1993.

I debatten har motståndarna pratat om att Palestina måste erkänna Israel. Det har Palestina redan gjort. Att det finns palestinier (Hamas) som inte vill, är lika självklart som att det finns israeler som inte önskar fred och som rent av lyckats skjuta upp fredsprocessen genom att mörda en av Israels stora hjältar som ville gå fredens väg. Genom att låta detta mord hindra har Israel ställt sig på terrorismens sida. Det Socialdemokraterna gör nu är att följa vad 80 stater redan gjort och möjligen även öppna dörren för att EU-länder följer efter. En sådan utveckling skulle kunna gynna en ny fredsprocess.

”PLO:s exilparlament utropade formellt en självständig palestinsk stat (med Yasser Arafat som president från 1989). Den palestinska staten erkändes av Sovjetunionen och drygt 80 andra länder, de flesta i Afrika och Asien. USA och andra västländer avstod.

Därmed bekände sig PLO till en tvåstatslösning av den israelisk-palestinska konflikten: båda folken skulle ha rätt till en egen stat. PLO erkände också FN:s resolution 242 från 1967 som kräver reträtt från ockuperade områden, respekt för och erkännande av de inblandade staternas territoriella integritet och deras rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser. Därmed hade PLO indirekt erkänt Israels rätt att existera.” (Fördjupning Israel-Palestina/Säkerhetspolitik.se)

Göran Rosenberg gav i SVT Aktuellt samma kväll som Abbas besökte Sverige, en sansad och initierad inblick i förutsättningarna för den linje som nu Socialdemokraterna tagit initiativ till. Jag tolkade honom som att: Ingenting hitintills har givit stöd för en seriös pånyttfödelse av en fredsprocess så detta kan åtminstone väcka liv i nya möjligheter. Men det är mycket svåra frågor som måste lösas och det sker inget under överskådlig tid… Rosenberg menade också att Palestina är i formella termer ingen stat och man har i princip inget territorium att skapa en stat av. Här håller jag inte riktigt med Rosenberg. Vatikanstaten är en egen stat med avsevärt mindre territorium (0,44 km²) än Palestina (6 220 km²).

Krigsbrotten, övergreppen och terrorismen i Palestina-Israelkonflikten kan mycket väl kräva en lösning som drivs av utomstående diplomater. USA har hitintills varit nyckeln men det är tveksamt att Obama vågar ta i den heta potatisen. Han har visat en del hårda nyper men inte tillräckligt för att Israel ska sätta sig vid ett nytt förhandlingsbord. EU har tyvärr visat sådana svagheter när det rör konfliktlösning att det är osannolikt att vi får se någon gemensam aktion därifrån. Men som Rosenberg var inne på. Detta slår in på en ny väg. Vi får se om den leder till något. Socialdemokraterna är noga med villkoren för sin insats: Demokrati, kvinnlig jämställdhet, ickevåld. Skulle Sverige klara av att förändra EUs utrikespolitik och bli den fredsrörelse som många pratar om kanske jag ändrar mitt ställningstagande till EU.

Börje Peratt

SvD Israel/Palestina-konflikten: Den fredlige diktatorn

Posted in: Palestinakrisen