Va kommer Grekland inte att betala tillbaka???

Posted on 13 februari, 2015

0


2010 skrev jag ”Grekland drar ner EU i gyttjan eller var det tvärtom” . 2011 följde jag upp med en kritisk artikel om nödlånen där Sverige som vanligt ville vara bäst i klassen och medverka till ett lån med i stort sett inga utsikter om återbetalning. Trots att politiker hävdade motsatsen.

Greklands situation har varit känd länge och har orsakats av grekerna själva som överspenderat i många år. EU ska nu rädda Grekland för annars faller EU. Kanske vore det mer konstruktivt att låta grekerna gå tillbaka till sin myntkvot och hantera sin egen ekonomi. Den konstgjorda andning som nu iscensätts fördröjer möjligen bara det oundvikliga. (Peratt 2010)

2011 skrev jag artikeln Ett förfall av den grekiska ekonomin är också ett förfall av moral. Artikeln avslutas med:

När EU diskuterar nödlån till Grekland kommer det att föra med sig orimliga krav på nedskärning och att folket i en framtid revolterar. På sikt leder det till att Grekland sannolikt lämnar Eurozonen och det kan inleda upplösningen av EU. En sådan risk för i sin tur med sig att EU sannolikt skriver ned lånen och Grekland slipper ännu en statskonkurs. Men har man därmed tagit itu med grundproblematiken?

Jag ifrågasatte att Sverige skulle medverka till dessa lån med 25 miljarder kronor (25 tusen miljoner kronor):

Att Sverige plöjt ned lån i detta svarta hål finner jag nu ytterligt besvärande. Hur ska en kultur där fusk och arrogans institutionaliserats vilja kunna återbetala något?

2011 skrev jag:

En låg pensionsålder, 35 år för en del statsanställda som går ut på gatorna och strejkar för sina rättigheter att slippa jobba är i rådande läge provocerande mot den övriga världen.

Greklands skräp blir ännu mera skräp (Andreas Liljehed Finansliv 2011)

Det är snart en vecka sedan Grekland fick ett andra räddningspaket för att komma tillrätta med sin risiga ekonomi. Det första, som spåddes vara fullt tillräckligt när det lanserades och som tog slut efter ett år, låg på 110 miljarder euro. Det nya paketet ligger på 159 miljarder. Sammanlagt stöd på nästan 260 miljarder euro, motsvarande 2360 miljarder Carl XVI Gustafkronor. Kommer detta räcka för att få Grekland på fötter. Nej, det räcker inte. Dessa nya 159 miljarder euro köper tid. De köper inte Grekland mer konkurrenskraft. De gör inte Grekland bättre på att driva in skatter. De höjer inte grekiska pensioner. Man köper tid, inget annat. Genom ett andra räddningspaket skjuter man inställda betalningar och en skuldnedskrivning på framtiden. Det europeiska politiker hoppas på är att den värsta oron då ska ha lagt sig så att effekterna på marknaderna inte blir så stora som de skulle ha blivit idag om Grekland inte skulle betala sina räntor och lån. Att Grekland kommer att ställa in betalningar och att det blir en nedskrivning av skulderna är en bedömning som allt fler gör. Nu sållar sig också kreditvärderaren Standard & Poor’s till den skaran. Den amerikanska kreditvärderaren sänkte idag Greklands kreditbetyg från skräpnivån CC till ännu lägre skräpnivå CCC. Dessutom lägger S&P till att utsikterna för betyget är negativa. Det kommer alltså bli värre innan det blir bättre.

Vid tidpunkten för dessa lån 2011 var det således en utbredd insikt om att dessa lån för överskådlig tid skulle bli omöjliga att betala tillbaka. Men eftersom lånevillkoren samtidigt innebar ett tvång för Grekland om att dra åt svångremmen kom det att bli en för den grekiska befolkningen svårsmält ”gåva”. Resultatet visade sig i det senaste valet 2014/15 då det parti som sade sig vägra göra rätt för sig fick flest röster. Med den nya Grekiska regeringen 2015 har grekerna återfått något av framtidstro och självrespekt. Denna regering följer samtidigt prediktionerna från 2010 och 2011. Sverige kommer inte att återfå sina utlånade 25 miljarder. Media och politiker verkar dock tagna på sängen. Oro efter vänsterseger i Grekland. Svd skriver:

Tyskland förutsätter att den nya grekiska regeringen lever upp till de löften som tidigare getts. Samtidigt säger den Europeiska centralbanken (ECB) att den inte tänker gå med på någon skuldavskrivning för Grekland.

Grekiska regeringen hotar vända sig till Ryssland eller Kina.

Den nya regeringen i Aten utesluter inte att ta emot hjälp från Ryssland eller Kina om euroländerna inte går med på att omförhandla lånevillkoren för Greklands krislån.

EU-ministern Nikos Chountis sade i onsdags att Grekland inte kommer att tveka att vända Europa ryggen och söka hjälp på annat håll. Det innebär inte bara att 260 miljarder Euro försvinner utan att Grekland lämnar EU. Ett sånt hot kan ta skruv eftersom Grekland också har ett viktigt militärstrategiskt läge. Slutsatsen kan bli att det är värt 260 miljarder euro att ha Grekland som partner. Nu vill även Spanien omförhandla statsskulden. Så nu sprider sig oviljan att betala tillbaka. Det är relevant att ställa frågan om vad som är så bra med ett EU där ett stort antal länder dias av ett fåtal länder med hyfsad ordning på sin ekonomi. Samtidigt som exempelvis Sverige dessutom ska ta hand om flyktingar och inte ha ekonomi att ta hand om de människor som redan bor i Sverige. Inte underligt att SD i senaste opinionsmätningar får all time high med 19%. Vid kommande val kan vi räkna med att man utmanar om att vara Sveriges största parti.

Börje Peratt

Posted in: Ekonomi, EU