Saudiarabiens despot över despoter

Posted on 20 mars, 2015

2


Salman bin Abdul Aziz al-Saud

Salman bin Abdul Aziz al-Saud

Saudiarabien har fått en ny kung ( 23 januari 2015) eller snarare despot som presenterades så här (innan bråket med Wallström)

Salman bin Abdul Aziz al-Saud blir kung efter 60 år som topp-politiker i Saudiarabien. Han har varit borgmästare, försvarsminister och sedan 2012 kronprins. Salman anses vara konservativ och traditionell gällande politiska och sociala reformer.

– Han är en dialogens man som alltid gillar vänskapliga lösningar på problem, säger Anwar Eshki vid Mellanösterninstitutet för strategiska studier i Jeddah.

– ”Övergångsfasen mellan de två bröder väntas därför bli relativt lugn, med få långsiktiga förändringar av landets politik.”

Denna ”relativt lugne” Salman förstärkte snabbt dekretet om Sharias lagar med dess hårda bestraffningar. Han reagerade på en kvinnas röst (Wallström) från den fria världen, avbröt förutsättningarna för nya affärer med Sverige och fick Arabförbundets despoter att ställa sig bakom ett avståndstagande till en fredlig demokrati. Jo denne Salman har visat upp diktatorns kompromisslösa ansikte.

Saudiarabien är idag ett land i skärpt förtryck. [1]

Så här skriver  Per Jönsson (Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet) i sin artikel på Brännpunkt SvD Nye saudiske kungen är en mer hårdför regent

”Min gissning är att hade Abdullah alltjämt härskat skulle Saudiarabien inte ha stoppat Wallströms tal i Kairo och inte mobiliserat hela Arabförbundet att fördöma hennes och Sveriges kritik av saudiska övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Men i dag styr en annan och mer hårdför regent i Riyadh. Nu heter kungen Salman, som representerar en helt annan falang av det månghövdade saudiska kungahuset, en falang som sedan decennier tillbaka gjort sig känd som långt mer reaktionär, girig och utrikespolitiskt kompromisslös än Abdullahfalangen. Och genast när Salman tillträdde i slutet av januari verkställde han en omfattande ommöblering av den saudiska statsapparatens ledning med egna favoriter på de flesta poster.”

Kvinnan ska i Shariakulturens diktatur fråga mannen om lov om hon vill säga något och hon är förbjuden att kritisera. Denna doktrin gäller alla länder i Saudiarabiens sfär.

Tidigare kunde vi höra vetenskapsmän som Einstein, filosofer och författare som Sartre, politiker som Palme, människorättskämpar som Martin Luther King uttala sig om mänskliga rättigheter och ta ställning för humanism och rättvisa. Idag hör vi en splittrad kör som försöker säga samma sak men som möter motstånd från än mer högröstade antihumanister och demoraliserade ryggradslösa kritiker som tycker att jobb och vapenförsäljning går före mänskliga rättigheter och kvinnans jämställdhet. [2] Apropå ryggradslöshet så kan Palestinas ledare ställa sig i samma kö genom att ha anslutit sig till Arabförbundets bannlysning av Sverige. Dessa arabländer som inte lyft ett finger för att hjälpa Palestina. Med detta finns det all anledning att pröva Sveriges förhållande och ekonomiska stöd till Palestina. Låt polariseringen gå hela vägen så får vi se vad som händer. Släta inte över konflikten. Fortsätt Wallströms linje och ta tjuren i hornen. På samma sätt som USA kriget i Vietnam var orättfärdigt och slutade med att stora delar av den fria världens frihetstänkare visade sitt ställningstagande. På motsvarande sätt bör den fria världen ställa sig på de förtrycktas sida, höja sin röst och bilda kör med Wallström.

Washington Post

Washington Post

At last, a Western country stands up to Saudi Arabia on human rights

… Att Sveriges center-vänsterregeringen har valt att riskera den sortens investeringar – och störa framstående företagsledare hemma – markerar ett viktigt ögonblick. I årtionden har Saudiarabiens enorma energireserver och strategiska position i Mellanöstern lett västländer att artigt undvikit frågan om rikets drakoniska (omänskliga, grymma, hänsynslöst stränga) religiösa lagar och bedrövliga kränkningar av mänskliga rättigheterna.

”Detta visar en förändring av 50-års västerländsk vy.” – ”Vi kan inte röra Saudiarabien”, sade Ali al-Ahmed, chef för Washingtonbaserade Institute of Gulf Affairs, som ofta är kritisk till intern Saudi politik.

Denna dubbelmoral i västs inställning till Saudiarabien har uppmärksammats, som särskilt påfallande under det senaste året.

Sveriges [utrikesminister] Wallström, har under tiden, framstått som en frispråkig gestalt, inte främmande för att ta moraliska ställning. Saudierna var tydligen oroade [upprörda] över hennes kommentarer efter att hon tidigare hade beskrivit den saudiska regimen som en diktatur.

Förra året blev Sverige en av de mest uppmärksammade europeiska länder efter att officiellt ha erkänt Palestina som en självständig stat. Wallström sade då att beslutet hade avsikten att ”stödja de som tror på förhandlingar och inte våld”, men det har allmänt tolkats som en tillrättavisning av högerregeringen och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Det [beslutet] fick också stöd hos en mängd arabiska stater, varav några länge har uppträtt som om de var förkämpar för den palestinska saken, men har gjort lite för att förbättra deras situation.

Detta internationella erkännande (I Washington Post) av Wallströms politiska mod och höga moraliska hållning har av jantarna i Sverige nedvärderats till att vi är ett lilleputtland som ska hålla käft.

Jag hoppas istället att fler höjer rösten.

Börje Peratt

1) Skärpt förtryck i Saudiarabien, Amnesty
2) Hur ser du på det brutna Saudiavtalet? SvD
3) Saudisk fritänkare straffas med piskrapp SvD

Posted in: Diktatur