Yttrandefrihet-trosföreställning-läggning

Posted on 13 april, 2015

0


Ett citat som ofta åskrivs Voltaire är: ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den”
Formuleringen tillhör Evelyn Beatrice Hall som under pseudonymen S. G. Tallentyre skrev en biografi om Voltaire (1906). Hon påstod inte att Voltaire stod bakom just de orden men menade att skrivningen sammanfattar det Voltaire stod för.

Det är något med detta förmenta citat som både ger visioner och kräkningsimpulser.
Jovisst alla ska ha rätt att uttrycka sig. Men om det blir så att det bland dessa finns förtryckare som vill förhindra dig din rätt, och som slutligen lyckas ta död på den fria rösten så, är ju attityden trots sin tjusighet kontraproduktiv.

”Jag delar inte din åsikt och är inte beredd att dö för att du tar dig rätt att trycka den på mig”

I ett fritt samhälle ger mångfalden av uttryck en möjlighet att fundera och reflektera och själv ta ställning. I ett despotiskt samhälle och med auktoritära värderingar övergår det till självcensur och populism och slutligen en tystnad där intellekt och själ krymper. I praktiken tar det död på demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Vilket vi sett i kommunistiska diktaturer och i shariastyrda muslimska länder.

Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra sig och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: ”Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter. Se också Artikel 19.

Problemet är att diktatoriska och auktoritära ideologier vill förhindra inte bara människors yttrandefrihet utan också levnadssätt. Ja vi har till och med en ganska stor internationell rörelse med amerikanskt/brittiskt ursprung  (IHEU och nyateisterna) som använder sig av yttrandefrihet för att förbjuda andras rätt till att uttrycka sina frågeställningar och sina levnadssätt. Detta kan likställas med fundamentalism oavsett det rör politisk ideologi eller religiöst grundad rigiditet.

I dagarna har en präst och riksdagskandidat för Kristdemokraterna gått ut med att homosexualitet är en synd. I tidningen Dagen med rubriken ”Bibeln tydlig om homosexualitet” hävdar man i princip att ”Homosexuella hamnar i helvetet” (SvD replik). I detta fall förenar man sig med muslimsk Sharialagstiftning som står för motsvarande religiösa intolerans och som mycket hårt bestraffar homosexuell relation.

Är jag beredd att dö för detta bigotteri? Nä knappast. När jag som ung läste bibeln konstaterade jag att den var full av motsägelser. När jag fick klart för mig hur bibeln kommit till insåg jag att det näppeligen var någon Gud närvarande. Detta var ett redaktionellt patriarkat som förpassade Maria Magdalena till prostitutionens värld och samtidigt tog ära och heder av henne och hennes relation till Jesus. Därmed underströk man patriarkatets överhöghet och diktatur.

Jag ifrågasätter inte profeterna eller deras beskrivning av Jesus i NT, jag motsäger mig inte vackra skrivningar i GT. Hävdar bara att bibeln är framtagen av människohand och med en uppenbar agenda att sprida en tro.

Och många har varit beredda att dö för den Gudstro som förmedlas i bibeln och i koranen. Samtidigt är det i båda dessa heliga böcker, en mycket splittrad förkunnelse som ger var och en rätt att tolka tusentals olika innebörder.  En av dem som handlar om sexuell utövning och förnekar homosexualitet går ju mot påståendet om en allsmäktig Gud. Om Gud nu har skapat allt och då även homosexualitet varför skulle Gud skicka dessa människor till helvetet? Det får mig att tänka på – ”Du som är oskyldig kasta första stenen!”

Så har vi dessutom en ateistisk ytterlighet som vill förneka dig rätten till din tro och ditt levnadssätt i Sverige representerat av Förbundet (anti) humanisterna och Vetenskap & Folkbildning. På andra kanten har vi således religiösa fundamentalister som förnekar människans olika attraktioner och kärleksyttringar. En dialog dem emellan är lika sannolik som att natt och dag uppträder samtidigt. Jovisst solförmörkelse lär inträffa och kan jämföras med total förnekelse av varandras synpunkter.

Meningslöst försök till kommunikation

I mitten finns det flera som hoppas på att kunna kommunicera med dessa extremister. Det är menar jag en hopplös uppgift. Militanta fundamentalister har en övertygelse och en agenda för detta. Deras enda ambition är att alla andra ska tycka samma sak som de. Och de har historiskt visat att de är beredda att skada och döda för att tvinga på andra sin uppfattning. På motsvarande sätt som psykopater tar de all kommunikation med fienden som information för att utöva sin illvilja med ännu bättre precision.

Att som humanist ha denna misströstande uppfattning om dessa grupper kan  tyckas tragiskt. Men det bottnar i flera års forskning av deras manifest, riktlinjer och metoder för att genomföra deras propaganda. Och ja jag kan försonas med denna insikt men kommer också att på de sätt som är möjliga berätta om några av fenomenen och spåra deras motiv. Min inriktning här rör främst den materialistiska nyateismen och dess bedrägeri mot humanismen.

Humanismen erbjuder dig rätt till din tro och livsåskådning

I humanismen finns en räddning, den som står för tolerans, öppenhet och försoning. Denna slags humanism ser vi hos företrädare för de flesta trosinriktningar och många politiska åskådningar. Alla dessa människor från olika håll som visar att vi kan både leva tillsammans och ha utbyte av varandras kultur, växa i gemensamt skapande och glädjas åt alla de vackra personligheter som den fria världen ger utrymme för.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Posted in: Religion