Den avreglerade elmarknaden gör att Elbolagen nu kan ta hutlösa avgifter

Posted on 17 juni, 2015

0


Den 31 januari 1996 valde staten att avreglera elmarknaden som i det största drevs som ett monopol av det statliga elbolaget.

Ansvarig för beslutet att fortsätta avreglera var 2011 Energimarknadsministern Anna-Karin Hatt (Centern) som sade:

”Vi tar nu ett mycket viktigt steg för att säkra att Sveriges elnätskunder inte betalar oskäligt höga avgifter”

Många andra inklusive undertecknad såg istället att nu fanns det en stor risk för att släppa loss en annan slags samordning där elkraftsbolagen sinsemellan skulle kunna driva fram höjda avgifter. Att man nu 2015 i svensk domstol fått genom detta vittnar om en kommersiell smartness och en politisk dumhet och möjligen om ett mutat rättsväsende.

Elbolagen har under 2014-2015 utnyttjat domstol för att kunna skinna elkunder på så mycket pengar som möjligt och Energimarknads-inspektionen har förlorat flera rättegångar mot elbolagen.

Pga. de godtyckligheter som råder i elmarknaden så har nuvarande regering uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att upprätta ett nytt ramverk som ska stärka Energimarknads-inspektionen ställning och som ska försvåra för de giriga elbolagen att driva rättsprocesser för att kunna höja avgifterna.

Detta ramverk ska börja gälla för perioden 2016- 2019 (priser för el och elnät bestäms i fyraårsperioder).

Jakob Eliasson på Villaägarnas Fastighetsförbund säger:

– Som kund kan man inte göra någonting, för det är ett monopol. Men som medborgare kan man göra någonting. Vad bolagen i slutändan får ta betalt bottnar i vad regeringen väljer att göra. Regeringen skulle behöva sätta ner foten och ge Energimarknadsinspektionen de verktyg som krävs för att ha en fullgod reglering.

Lösningen är att återreglera elmarknaden för att ta kontrollen över avgifter och likrikta rimliga kostnader för el. Nu råder hela havet stormar med märkliga fakturakonstruktioner och ”erbjudanden” där det är omöjligt för den vanliga konsumenten att kunna  beräkna ”vem som ger mest el för pengarna” .

Vad Alliansen och särskilt då Centern orsakat är en elröra och nu ska den grönröda försöka lösa röran.

/Börje Peratt

Posted in: elmarknad, Politik