Journalister i ledband

Posted on 9 oktober, 2015

5


Inkvisitionen_Sveriges_Radio

Journalistikens uppgift var från början mer en avrapportering av olika samhälleliga event och inte så mycket kritik av missförhållanden. Det som vi brukar kalla reportage. Med titeln journalist följer en mer grävande roll och den avser främst att granska makten,  korruption och kriminalitet. Journalistikens hjältar karakteriseras av omutbarhet, mod och stark integritet.

Som medievärlden har utvecklats så tenderar alltfler att följa en egen agenda. Det innebär att man också underställer sig en beställare med särintressen som har krav på inriktning och vem som texten ska vända sig mot respektive skydda. Här har Public Service med SVT och Sveriges Radio utsatts för ett intrång av mörka krafter som numer inte bara påverkar utan också styr opinionsbildningen. Detta faktum tycks gå spårlöst förbi dem som ska kontrollera medier. Men fundera över varför Public Service är så ensamt om en ensidig näst intill fundamental åsiktsbildning vad gäller hälsofrågor och sjukvård. Deras samhällskritiska program berör aldrig med ett ord landets mest inkvisitoriska krafter som straffar dem som inte lyder under läkemedelsindustrins intressen.

Sveriges Televisions Public Service uppdrag innebär att:

  • SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden.
  • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
  • SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker man att vi bryter mot det kan man skicka en anmälan till Myndigheten för radio och tv.

Det blir aningen märkligt  om en public serviceinstitution som Sveriges Radio eller Sveriges Television mot denna policy tar på sig att bereda vägen för förföljelser och grovt förtal av enskilda människor som visar sig ha en annan uppfattning än etablissemanget. Denna förföljelse har blivit väldigt tydlig gentemot utövare inom hälso- och sjukvården. I de flesta andra länder finns utrymme för komplementära mediciner och metoder. I Sverige finns sedan 30-talet år en organiserad kraft som vill eliminera sådana möjligheter. Enklast vore att sammanfatta den som antihumanistisk, och nej det är inte ett invektiv, det var så man benämnde sig själva från början. Du hittar föreningarna här.

Är nytänknande och forskning i fara?

I Sverige har vi sett en målmedveten inskränkning av hälsofrihetens valmöjligheter på bekostnad av sjukvårdens utveckling. Här har såväl enskilda läkare som kliniker drabbats. Läkare som kompletterar skolmedicin med kosttillskott och specialdiet är särskilt utsatta.  Den svenska hälsokostvårdens flaggskepp Tallmogården, har förvandlats till flyktinganläggning och antroposofiska Vidarkliniken i Järna hotas. Hälsovårdande myndigheter som tidigare rekommenderad patienter till sådana anläggningar har fått andra direktiv. Kraften bakom detta till synes illvilliga motstånd ligger hos dem som har ekonomiska motiv inom läkemedelsindustrin.

Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Vetenskap och Folkbildning har fått undergrävande uppgift mot folkhälsan och folkets intressen för att försvara läkemedelsindustrins vinstmotiv.  Professor Martin Ingvar vid KI var länge mediefavorit när det gällde att angripa och ta heder och ära av VoFs fiender i radio och TV. Efter försnillningen av 43 miljoner forskningspengar har Ingvar nästan försvunnit från mediescenen och istället har hans stridsbroder Dan Larhammar fått mer plats. KI har fortfarande problem att redovisa Osher Centrums ekonomi. Uppenbarligen står Martin Ingvar ovanför lagen vilket ger en antydan om digniteten hos denna makt. Jag kallar den hydra. Var är Uppdrag granskning?

Det är märkligt tyst om hur myndigheter och media sorterar in sig under Vetenskap och Folkbildning och bildar fundament för en inkvisitions olika propagandaaktiviteter. Det som vi såg i Almedalen (7 juli 2011) då Vetenskap och Folkbildning i samverkan med SVT i en öppen debatt skulle ges tillfälle att håna homeopati. En insats som vändes till ett fiasko då slagskeppet Fuglesang påtagligt slirade på orden efter ett ”självmordsförsök” på homeopatiskt sömnmedel. Redan rubriken ”självmordsförsök” visar att man tagit ställning. Naturligtvis spreds den på löpsedlar. Att försöket blev ett fiasko för VoF stod det inget om på VoFs hemsida. Märk väl jag har varken kunskap eller erfarenhet om homeopati och kan endast reflektera över ett uppenbart pseudovetenskapligt angrepp.

Video: Christer Fuglesang sluddrar efter homeopatisk överdos

Näthat toppen på isberget

Vetenskap och Folkbildnings ledarskap från vänster Jesper Jerkert, Sven-Ove Hansson, Dan Larhammar, Hanno Essén

Vetenskap och Folkbildnings ledarskap från vänster Jesper Jerkert, Sven-Ove Hansson, Dan Larhammar och Hanno Essén

Granska inte fakta då faller storyn! (Skylt på Expressens redaktion)

Särskilt anmärkningsvärt är att VoF-lojala ”journalister” öppet ställer sig på den intoleranta maktens sida mot den enskilda individens rätt att följa sitt spår. Sättet man gör det på strider mot journalistikens grundläggande etik.

ETC avslöjat – bad om att få debattartikeln mot alternativmedicin från VoF

Här har tidningen ETC blamerat sig rejält då man förde in en debattartikel mot alternativmedicin som man i själva verket beställt av VoF. Länge försökte man förneka detta men blev slutligen avslöjade genom ett erkännande från en voffare som skulle medverka i artikeln.

kropp_sjal_redaktionen

Filt är ett VoF-beroende produktionsbolag

Idag använder Public Service sig av externa programleverantörer som produktionsbolagen FILT och Tredje statsmakten. Båda dessa går i VoFs ledband.

I VoFs ledband!

Jag fick rätt i påståendet 2011 att produktionsbolaget Tredje Statsmakten/Medierna hade samhörighet med VoF. Då nekade Wicklin till något samröre. Några månader senare, 2012, belönades han och Truedsson av samma VoF som ”Årets folkbildare”. 25 000 kr som ytterligare stärker lojaliteten mellan VoF och Public Service. Trots att VoF är Sveriges största mobbarorganisation har ännu ingen inom Public Service granskat dem.

Jag var även (8 dec 2011) i kontakt med ledningen på Sveriges Radio och ifrågasatte journalistiken och etiken i VoFstyrda program. Programansvarig på SR skyddar Wicklin genom att säga att andra program ger andra perspektiv. Jaha, vilka då?

Personerna på bilden nedan är delägare i Tredje statsmakten

Medierna_tredje_statsmakten_Vof_pris

Dags för FILT att belönas av VoF?!

Det är nu sannolikt dags för produktionsbolaget FILT. Man producerar ett radioprogram med namnet ”Kropp och själ”. Jag har bett dem ta fram ett enda program som reder ut eller handlar om Själ. Man skryter med flera hundra program i serien men kunde inte presentera ett enda om själen. Falsk varudeklaration!

Programansvarige för radions P1 Nina Glans ligger säkert också bra till för en VoF -”belöning”. Hon är ansvarig utgivare men i en intervju frånsäger hon sig ansvaret för det Kropp och Själprogram (april 2014) som fälldes av Granskningsnämnden men som blev avgörande för en anmälan till åtal mot läkaren Erik Enby. Nina Glans finns säkert i åtanke som förslag till Årets folkbildare. VoF mutar sig som sagt fram till lojalitet.

Sveriges Television, SVT har ett folkbildande uppdrag och det är inte konstigt att man då söker kunskap från olika håll.

Men man följer inte riktlinjerna i sin policy om man lierar sig med en propagandistisk organisation och gynnar en inskränkt ideologi. I praktiken har Vetenskap & Folkbildning fått egna redaktioner inom SR och SVT. Denna premierade situation är unik. Att VoF därmed korrumperar sig fram skyddar dem naturligtvis från att granskas av dem de belönat. Att så frekvent släppa fram antihumanister gör att policyn haltar betänkligt.

Varken SR:s eller SVT:s verksamhet bedrivs självständigt. Utan tvekan är man under starkt inflytande av Vetenskap och Folkbildning och sannolikt går det högre än så. VoF är ju bara ett av hydrans huvuden.

SVT och SR har inte varit opartiska eller sakliga när det rör svininfluensan, komplementär medicin och livsåskådningar. Här har VoF och de myndigheter och bolag man stödjer gång på gång kunnat använda SR och SVT som megafon för sin inkvisition och sin propaganda. Här har nyhetsredaktionerna agerat på ett tveksamt sätt.

Ett riktigt klavertramp var tidigare nämnda  ”Fuglesangs ”självmordsförsök”  i Almedalen sommaren 2011. Hela svenska folket kunde i direktsänd TV se en åtskilligt sömndrucken Fuglesang som snubblar sig fram på orden.

Sannolikt överlever jag eftersom homeopatiska läkemedel inte fungerar.
sa Christer Fuglesang på SvD Brännpunkt samma morgon.

Jovisst överlevde Fuglesang fiaskot där han med hängande ögonlock slirar på orden och inför en leende studiopublik havererar p g a en hög grad av påverkan. Inte ens programledaren kan låta bli att kommentera det. Men problemet här är att SVT gång på gång släpper fram VoF och associerade i deras olika påhitt för att förlöjliga andra eller hävda sin ståndpunkt som den enda sanningen. Att VoF på sin Wikipediasida beskriver spektaklet som en framgång vittnar om monumental förnekelse. Men man utnyttjar att SVT ställde upp.

Nyheter, fakta, Text-TV och flera program och redaktioner har kontaminerats av en antihumanistisk inriktning som gör att Public Service’ integritet allvarligt kan ifrågasättas. Vi har också sett hur VoF och associerade  antihumanister agerar om det kommer, enligt dem, fel innehåll i radio eller TV. Det blir då skampriser och anmälningar. I många år har dessa skampriser rapporterats av Public Service som en framgång för vetenskap vilket i detta fall tvärtom är en framgång för inkvisitionen. Övriga medier ger inte längre dessa ”förvillarpriser” någon uppmärksamhet. För att hedra Dag Stålsjö, SVT producenten som var den första att drabbas av VoFs skampris, bör Public Service göra upp med sin historia och befria sig från de osunda kopplingarna till VoF.

Börje Peratt

REFERENSER

VoF – Mörkrets krafter

Man har ganska snabbt lyckats bredda armén och lyckats infiltrera Sveriges Radio (Amanda Duregård, Martin Wicklin /Tredje Statsmakten, Stina Näslund/FILT), Sveriges Television och Kunskapskanalen, Smittskyddsinstitutet (Annika Linde), Socialstyrelsen (Anders Tegnell), en rad institutioner, kommuner och företag.

Rymdfararen Fuglesang som förlorat mycket trovärdighet efter spektaklet i Almedalen där han sluddrande I SVT direktsänd Debatt försöker framstå opåverkad av homeopatiska sömnmedel. Nu skall han byggas upp igen och deltar i ”Smartare än en femteklassare”.

”Skavlan”, ”Fråga doktorn”, vetenskapsredaktionerna och i stort sett vilket program som helst på SVT och SR kan plötsligt besökas av dessa antihumanismens propagandister.

Annika Linde styrde under hela svininfluensahoaxen över Text-TV som blev Smittskyddsinstitutets propagandaverktyg där hennes ihopsnickrade siffror ersatte de faktiska. Anders Tegnell gör nu motsvarande på Lindes tjänst och har basunerat ut att en som dött i svininfluensa är en pandemi. Ja han svänger sig fortfarande med det begreppet fast det aldrig varit en pandemi.

Public Service förlorade ansikte