Dan Larhammar professorn som svek vetenskapen

Posted on 5 november, 2015

0


Dan Larhammar och Ursula Flatters i SVT aktuellt

Dan Larhammar och Ursula Flatters i SVT aktuellt

Snaran dras åt kring Dan Larhammar och VoF. Det blir alltmer uppenbart att man inte går folkets ärenden utan istället motverkar folkhälsa och vetenskap.

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet med särskild inriktning på farmakologi och evolution. Han är sedan 2007 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han är också skeptiker och styrelsemedlem och tidigare ordförande (1998-2004) i föreningen Vetenskap och Folkbildning. Som kritiker har han främst granskat alternativmedicin och kreationism.

Larhammar har även framträtt som religionskritiker, och Förbundet (anti)Humanisterna prisade honom med motiveringen att han ”med skärpa och patos försvarat vetenskaplig kunskap, rationalism och humanism”.

I själva verket är det propaganda och ”humanism”. De är ideologiskt förankrade i antihumanism och man avser i praktiken enbart rationalistisk naturalism dvs att dela upp livet i beståndsdelar och studera detaljer inte helhet. Den smala inriktning som antihumanisternas överstepräst Paul Kurtz har lagt riktlinjerna till i sina manifest.

Torbjörn Sassersson har i flera artiklar på Newsvoice granskat dessa fenomen

Låt oss reflektera över vad Larhammars aktivitet har för grund 
Vad för slags kompetens har Larhammar att t ex bedöma homeopatisk medicin som läkare? Faktiskt ingen alls. Han saknar både kunskap och kompetens på vårdområdet. Hans insikt i teorier är inte samma sak som att veta vad som fungerar.

2011 skrev jag en artikel Antihumanisterna kränker den fria tanken

”Vi har länge med förskräckelse åsett antihumanisternas bannlysning av enskilda främst i Årets Förvillare men även i den vardagliga verksamheten. Vetenskap och Folkbildning (VoF) i samarbete med (Förbundet) Humanisterna kan snabbt utfärda en informell bannlysning av personer som de anser sig inte håller sig inom vissa ramar som deras populistiska normer kräver. Det McCarthyistiska mönstret upprepas genom antihumanisternas förankring i media.”

Antihumanisternas agenda ser vi även inom den etablerade naturvetenskapen. Där tillåts inte vissa teman, ämnen eller frågor. De som vidrör tabubelagda ämnen riskerar att snabbt hamna i kylan, kränkas med förvillarpris, förlora sina karriärer och få sina liv förstörda.

Antihumanisterna bedriver en hätsk kampanj som går ut på att förstöra enskildas namn för att de ägnar sig åt ”fel saker”. Vissa professorer såsom Dan Larhammar sätter sig på sina höga hästar och utnyttjar detta till att sabotera möjligheterna för kollegor. Vi har också sett hur Osherdonationen på Karolinska Institutet har gått upp i rök eller snarare gått ner i fel fickor och hur det som kunde ha blivit alternativmedicinens chans istället försvann.

Det är ytterst betänkligt att just den grupp som hindrade forskning på homeopati som förföljt och kränkt dem som ändå forskat på ämnet nu får sitta i SVT TV studio och uttala sig om Homeopati. Det är uppenbart att Dan Larhammar saknar kompetens på vårdområdet och är inte läkare. Ändå får Larhammar utrymmestid till att uttala sig som om han vore läkare. Ursula Flatters  från Vidarkliniken stod emot Larhammars svada:

Jag är läkare och vi lurar inte patienter. Du (Larhammar) är inte läkare. (Ursula Flatters)

Jag vill gärna fortsätta Flatters replik med .. och du (Larhammar) lurar folket…

Vi kanske ska vara glada för att denna Larhammars brist på moral, empati inte blev läkare.

Och nej, jag vet inget om homeopati men hade gärna sett att det forskat på detta så vi kunde få mer kunskap.

Börje Peratt
Välkommen till min mediala sida