Stefan Löfvén behöver visioner och beslutsamhet

Posted on 8 februari, 2016

1


Stefan Löfvén wikicommons

Stefan Löfvén wikicommons

Socialdemokraternas prekära läge vittnar inte bara om handlingsförlamning och naivitet utan om ett otydligt ledarskap. Här får även till synes små frågor betydelse. En sådan fråga rör tiggare. Ett fenomen som vi bildligt och bokstavligt trampar över dagligen.
Oförmågan att hantera detta lilla bekymmer sänder fel signal. Den självklara lösningen är att det är en ickehumanitär situation som vi inte kan acceptera. Som det nu är har detta organiserade tiggeri bosatt sig och börjat sälja slevar och annat vilket torde vara mot alla reglementen. Men man kan då tycka att de ändå försöker göra rätt för sig. Alldeles oavsett detta blir det fel. Denna rörelse ska ha helt enkelt bort från våra ingångar och återvända till sina barn.

Visa ledarskap och avvisa denna migration. Gör man det visar man att man har förmåga att ta rätt beslut och vill skapa en bättre miljö även socialt. Ja för dessa tiggare orsakar även lidande för många som har svårt att se denna förnedring.
Att acceptera det organiserade tiggeriet i de former som de vi nu ser utanför våra affärer och ingångar är att gå tillbaka 100 år till fattigstugans tillvaro.

Socialdemokratin växte med visioner. Utan sådana behövs inte S vilket folket nu börjar visa i opinionen.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

 

Posted in: Humanism, Politik, Tiggeri