Dömd för brott mot mänskligheten

Posted on 27 mars, 2016

1


Hur kommer det sig att George W. Bush och hans allierade i Irakinvasionen 2003 går fria från de uppenbara krigsbrott man har begått mot och i Irak, då Radovan Karadzic döms för motsvarande?

I dagarna har serbledaren Radovan Karadzic dömts till 40 års fängelse av FN:s krigsbrottstribunal, för brott mot mänskligheten och folkmord på det muslimska grannfolket under Bosnienkriget (1992-1995). Länk SvD

Kan detta på något sätt jämföras med och jämställas med George W. Bush och Irakkriget?

11 september 2001, Twin Tower har pulvriserats. En terrorattack mitt i New York, i hjärtat av USA. Uppemot 3000 människor dör då två kapade passagerarplan störtar in i de två höghusen i en självmordsattack ledd av ”Världsislamiska fronten”.

Amerikanerna kräver att presidenten George W. Bush ska gå i täten för vedergällningen. Skurken är redan utpekad, Iraks Saddam Hussein, och i klassisk vilda västern stil är han dömd utan rättegång och ska lynchas.

Vem är då den skyldige bakom 9/11. Slutligen tycks Usama Bin Laden, ledare för al-Qaida, efter år av förnekelse ta på sig dådet 2004. Bin Laden jagas som en hund och dödas i Maj 2011. Irak idag 2016 en spillra och ett offer för ISIS framfart. Förutsättningarna för detta är således George W. Bush.

De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak (artikel 2003)

Bush skramlade, då 2001, ihop en militärallians med stöd av Storbritannien och flera Europeiska länder men där Ryssland, Frankrike och Tyskland tog avstånd. Militäralliansen mot Irak kom att genomföra ett stort antal folkrättsbrott och brott mot krigslagarna i attacken mot en suverän stat som visade sig i sammanhanget vara helt oskyldig. 100 000 – tals oskyldiga irakiska invånare, kvinnor och barn, lemlästas och dödas under den USA-ledda invasionen.

Eftersom invasionen som inleddes i mars 2003, strider mot alla folkrättsliga lagar måste man hitta skäl för övergreppet. Man påstår att Irak har massförstörelsevapen, använder sig av kemiska stridsmedel och att man har tagit fram kärnvapen.

FN står maktlös (artikel 7 feb 2008)

FN får uppdraget att utreda detta men amerikanerna kör över FN kommissarien Hans Blix och hans utredning och inleder således en militärkampanj som ska tvinga irakierna att avslöja var dessa vapen finns. Men man finner inga massförstörelsevapen i Irak och man finner inga som helst bevis för att Irak varit inblandat i 9/11. Det är således ett oprovocerat angrepp mot en självständig stat och totalförbjudet inom ramen för alla FN konventioner och överenskommelser om respekt för suveräna stater.

Trots dessa krigsbrott har ingen politiker i väst dömts av Internationella brottmålsdomstolen i Haag än mindre lagförts.

Senare har Bush administrationen förmått Belgien att ändra i sin lagstiftning så att Bush inte ska kunna anklagas för brott mot krigslagarna. LÄNK

Vi skall ha detta i minne då vi analyserar terrorismens motiv.

Börje Peratt

Posted in: Mellanöstern