Makteliters konspirationer mot folket?

Posted on 28 april, 2016

0


Av och till förekommer (konspirations)-teorier om olika konstellationer av makteliter som påstås verkar för kontroll av jordens befolkning och dess tillgångar.

Ibland kan detta beläggas då det finns dokumenterat. Det mest kända är ”jordens utvalda folk” fastslaget i bibeln. Men förekommer det liknande händelser även i modern tid?

Jan Ola Gustafsson lade upp en text på Facebook som jag här bearbetat och sedan kompletterat med egna texter. Den handlar om möjliga exempel på hur dagens makteliter har beskrivit sina visioner om hur man ska kunna hålla efter och hålla nere jordens befolkning.

The Georgia Guidestones är ett frimurarmonument i USA där framgår av artikel 1, mål som förbereds i ”The New World Order”. Man avser att under detta sekel genomföra en kraftig minskning av jordens befolkning med olika metoder. Idén är att alltför många som de kallar ”useless eaters” sliter på miljön.

Boken ”Globaliseringsfällan” av Hans-Peter Martin och Harald Schumann fanns med vid den konferens i San Francisco strax före [millenium]skiftet där världseliten inom finans-, industri-, råvaru- och mediasektorerna drog upp riktlinjerna för hur världen ”måste” anpassas till framtida förhållanden.

Planerna för att inlemma Finland och Sverige i NATO.
Zbigniew Brzezinski skrev för ett antal år sedan -hur detta skulle gå till- i sin bok ”The Grand Chessboard”. Han beskriver hur USA skulle sätta press på just Sverige och Finland för att få med även dessa efter att Polen och Baltstaterna gått med (vilket de har gjort).

Författarens son, Mark Brzezinski placerades som USA:s ambassadör i Stockholm och har pressat fram det värdlandsavtal som i princip är ett de facto-medlemskap och som det ska röstas om i Riksdagen i maj 2016.

Insatta svenska politiker förminskar naturligtvis betydelsen av detta.

Reinfeldt tycks få rätt när han skrev sin bok ”Det sovande folket” och beskrev svenska folket som en liknöjd och mentalt efterbliven massa. Den boken har har nu försvunnit från bibliotek och är svår att få tag i. Det finns många böcker i historien som har förklarat för de invigda hur, var och när stora omvälvningar ska ske, men de har inte tagits på allvar.

Hitler skrev om tysk revansch och den slutgiltiga lösningen av judefrågan långt innan den tyska upprustningen inför andra världskriget ens börjat. I ett brev 1919 skriver han:

…en antisemitism baserad på rent känslomässiga grunder finner sitt yttersta uttryck i form av pogromen. En antisemitism grundad på förnuft måste emellertid leda till en systematisk och legal kamp för att eliminera judarnas privilegier [en främlingslag], vilka skiljer judar från andra främlingar som bor bland oss. Det yttersta målet [för en sådan lagstiftning] måste, emellertid, vara det oåterkalleliga och totala avlägsnandet av judarna …

I Mein Kampf och senare i flera dokumenterade tal är Hitlers avsikt tydlig både om utrotande av judar och upprättande av det 1000-åriga Germanska riket genom ett världskrig finansierat till en stor del med stulna judiska pengar.

Man kan sedan tycka att FN organisationer skulle framstå som mänsklighetens räddare men det visar sig att även här finner vi självutsedda maktens apostlar som ikläder sig rollen av Gud.

Begreppet ”antihumanism” myntades av Louis Althusser (1919-1990), fransk marxistisk filosof som ifrågasatte begrepp som mänskligt värde och ansåg att humanismens ideal var oförenligt med marxism. Men just denna rörelse kom ändå att lägga beslag på det positivt laddade begreppet humanism. Den brittiska rasbiologen Sir Julian Huxley (1887-1975) tog initiativ till ”The International Humanist and Ethical Union” IHEU bildat 1952. Genom att Huxley också hade grundat UNESCO redan 1945 och var dess generalsekreterare åren 1947-49, fick rörelsen direkt inflytande i FN.

”we look to the development of a system of world law and a world order based upon transnational federal government.”

Julian Huxleys teser kom att handla om att undanröja religion, andetro och Gudstro, hinder som ansågs vara i vägen för ”sann vetenskap”.
Problemet är att man blandar ihop tre olika företeelser som inte nödvändigtvis hör samman men som man anser vara destruktiva för den materialism som man anser ska styra världen.

Huxley gick också i bräschen för eugenik, som eftersträvade rashygien och hänvisade redan 1941 till:

”den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna”…”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför … får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.” (The uniqueness of Man, 1941)

Efter andra världskriget skulle man tro att världen lärt sig men istället finner vi hur makten fortsätter på inslagen väg.

Jag fortsätter saxa några stycken ur min artikel En ulv i fårakläder:

Rickard Berghorns historiska genomlysning i Tidningen Kulturen 2012-02- 01 visar hur dåvarande Humanistunionens ordförande Mihailo Marković, utvecklade Slobodan Milosevics ideologiska strategi som låg till grund för serbernas folkmord på sina grannar i Jugoslavienkrigen på 1990-talet.

Man kan se IHEU dvs Humanistunionen som en sammanhållande länk för en viljeyttring att dominera jorden och man kan se vissa branscher och industrier som finansiärer. Till dessa hör läkemedelsindustrin. Sättet att underminera samhällen är att kontrollera medierna och sprida desinformation.

Det senaste uttrycket för något som borde vara uppseendeväckande för det svenska folket är hur ANDERS TEGNELL på FolkOhälsomyndigheten nu går ut med att man gjort ett avtal med läkemedelsbranschens kanske värsta skurk Glaxo Smith Kline om ett avtal för att kunna köpa in PANDREMIX. Vaccinet som inte behövs men som man när man skrämt upp befolkningen med vaccininfluensa ändå vill tvinga på människor och därmed riskera Narkolepsi.

Samtidigt mal EU kvarnarna. Somliga pratar om att det handlar om att genomföra en slags uppdaterad tappning av en Nationalsocialistisk stat LÄNK 1, kommentarer på DI-artikel. Om detta är politiska processer som pågår just nu så kan ideologin bakom detta inte tolkas som annat än neofascistisk.

När det gäller svenska myndigheter tycks det finnas utvalda som ska medverka i förräderiet. FolkOhälsomyndigheten är en, NaturOvårdsverket en annan. Den senare försvarar EUs fridlysning av den kinesiska mellanskarven som idag åderlåter våra vattenområden och Östersjön på fiskestammar och orsakar övergödning av Östersjön. Det är mycket märkligt att inte fler reagerar.

Låt oss gömma huvudet i sanden och hoppas på att allt detta är ett fantasifoster, något som blåser förbi.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld