Dagens Nysning

Posted on 13 juni, 2016

5


Dagens nysning
Vi har i vårt hushåll haft Dagens Nyheter så länge jag minns och det är över 60 år. Men för några år sedan skedde något med tidning som gjorde att vi slutade prenumerera. Den blev plötsligt intetsägande eller snarare mer och mer enstavig. Dagens Nyheters journalistiska och yrkesetiska förfall när det gäller vetenskap och hälsofrågor, kan uppfattas som en gåta. Möjligen finns det här ett samband med tidningsägarnas kommersiella intressen. Systertidningen Expressen är också Bonnierägd. Är det en förklaring till hur dessa båda drakar tappat mångfaldsperspektivet blivit en del av en trångsynt pseudovetenskap som dessutom som hEXPRocESSEN ensidigt gett sig på alternativa behandlingsmetoder.

Dagens Nyheter (DN), Sveriges största morgontidning, ägs av Bonnierkoncernen sedan 1909. DN menar att målsättningen är att förvalta upplysningstraditionen, och att vara: ”Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg. DN ska mer än någon annan tidning spegla livets och samhällets mångfald, ge orientering, bidra till förklaring, värden och riktning samt tillhandahålla värdefulla verktyg.” Låt oss granska DNs påstående.

I journalistikens yrkesetik slås fast att man ska ”rapportera utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst”, det DN kallar mångfald. Hur avspeglar sig det då man som på senare år enbart släpper fram ett perspektiv och inte tillåter från denna enfald avvikande perspektiv? Att låta en professor som sysslar med molekylärbiologi oemotsagd dominera i frågor som han inte ens har egen praktisk kunskap om är som att låta samme man föreläsa för kvinnor om ”menstruationssmärtornas inbillning”.

En gång för alla, Dan Larhammar f.d. ordförande för ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF) har aldrig vårdat någon patient vare sig i sjukvård eller i alternativ vård. Han har ingen som helst egen erfarenhet eller kompetens på de områden där han utger sig för att vara expert. Denne man har lyckats klättra högt inom Vetenskapsakademin där han metodiskt raserar förtroendet för vetenskapen. Hur kommer det sig? Vilka och vad ligger bakom? Här bryter DN återigen mot journalistetikens kodex om att: ”använda flera oberoende källor, speciellt om ämnet är kontroversiellt.”

DNs påstående om att ge verktyg, –”bidra till förklaring, värden och riktning.” Hur rimmar det med det möjliga sambandet med DNs ägarintressen? Larhammars egna motiv är att via sin partner i Larhammar Consulting hjälpa läkemedelsindustrin att snabbt och effektivt nå ut på marknaden med sina produkter. Och där ser vi plötsligt kopplingen: ”Bonnier Business Media satsar på läkemedelsbranschen.” I snabb takt har Bonnier startat egna eller börjat samarbete med olika företag inom läkemedelsbranschen som Bonnier Pharma Insight.

Så påståendet om att medverka till orientering och tillhandahålla verktyg, bidra till förklaring, värden och riktning mynnar ut i att den egna pressen blivit ett verktyg för egna kommersiella satsningar på läkemedelsindustri. För att underminera motståndare som inte brukar de produkter man nu vill tjäna pengar på så har föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” blivit en bundsförvant.

VoF ägnar sig varken åt folkbildning eller vetenskap utan representerar Nyateismens och antihumanismens uniformitet. Det är inte motståndarnas ord utan kommer från dem som varit med om att starta ”skeptikerrörelsen”. De flesta voffare betraktar sig enligt egen utsago som liberaler ja rent av extremliberaler. Men det handlar då i princip enbart om att värna den egna friheten och motverka andras frihet. Ja i själva går VoFs metoder ut på att häckla och bestraffa oliktänkande.

DN betecknade sig från 1973 som ”oberoende” men har sedan 1998 övergått till beteckningen ”oberoende liberal”. Folkpartiet har nyligen liksom Centern anammat begreppet fullt ut och det visar sig att nämnda partier har fått ett uppsving tack vare anslutning av VoF-sympatisörer. Undrar hur många som ser sambandet med det som VoF står för?

I stort sett alla vackra termer om humanismens öppenhet och tolerans har kapats, förvandlats och förfulats och Bonniergruppens DN och Expressen är en del i detta.

Även TV4 gruppen är Bonnierägd men tycks ha ett friare spelfält och tycks inte belastat på samma sätt som exempelvis Expressen. SVT har tidigare haft flera chefer med beröring till Bonnier och Dagens Nyheter. När Hanna Stjärne tillträdde VD positionen för SVT 2015, utan kopplingar till Bonniersfären kritiserades hon av DN för att vara ”alldeles för vag och onyanserad i sin berättelse om vad hon vill med public service-bolaget”. Förhoppningsvis håller Stjärne både Bonnier och VoF stången och bereder väg för en återgång till mediets och journalistikens ideal som innebär att:

  1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
  2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
  3. Journalistens disciplin är verifiering. Dvs kolla att de fakta man har stämmer.
  4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
  5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
  6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
  7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
  8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
  9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

När det gäller vetenskap och hälsa har DN och Expressen fallerat på samtliga dessa punkter. Man har även till viss del dragit med sig Sveriges Radio och främst då programmet ”Kropp och själ” i fallet.

Börje Peratt

Posted in: journalistik