Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010

Posted on 14 juli, 2016

21


Vår demokrati är ett minne blott. Hur många har förstått det? Sverige har gett upp folksuveränitetsprincipen och, enligt vår grundlag sedan 2010, gäller EUs lagar framför Sveriges Rikes Lag. (SR https://sverigesradio.se/artikel/4202523)

Denna revolutionerande förändring smögs igenom då Socialdemokraterna kämpade med sitt ledarskap och Miljöpartiet med sin identitet. Alliansen som återigen vunnit valet hade förberett lagförslaget och genomförde det nu med stöd även av oppositionen. Ja till och med Vänstern höll tyst. Det var endast SD av riksdagspartierna som motsatte sig grundlagsändringen. Och givet SDs utfrysta ställning och deras kantiga motivering om det mångkulturella hotet, fick deras uppfattning inget gehör.

Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet.

Att svensk riksdag gått med på en grundlagsändring där vi överger Folksuveränitetsprincipen skulle kunna betraktas som ett grundlagsbrott som står i strid mot våra demokratiska principer. I första ledet gick dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (Moderat). (Kommentar: Rättvisedemokraterna: https://demokraterna.org/2010/11/24/4495/ )

Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (Moderat) publicerade den 8 juli 2016 på sin blogg: I Sverige råder svensk lag. Det är ett mycket märkligt påstående av en EU-parlamentariker som borde veta bättre.

EU-lagar gäller framför svenska lagar
Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

Många av de lagar EU beslutar om är överstatliga, till exempel inom asylpolitiken och jordbrukspolitiken. Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

Den representativa demokratin bygger på mänskliga fri- och rättigheter, den allmänna rösträtten, och tanken att politiska organ är ansvariga inför valda församlingar. Detta gäller inte då vi nu står under EUs överstatlighet och förmynderi. Det är ingen folkvald församling. EU parlamentariker får ett uppdrag, skickas till Bryssel och i praktiken är det lobbyister och drygt 50 000 mycket välavlönade och nästintill skattebefriade tjänstemän som formulerar verksamheten.

Men genom Brexit och flyktingkrisen har nu ”fri rörlighet”, en av EU´s grundpelare fått sig en allvarlig törn. Just nu kämpar partierna i Sveriges riksdag med att begränsa denna rörlighet på motsvarande sätt som britterna gjort. Legitimationskontroller på Öresundsbron är bara en viskning mot vad som är på G.

Då motståndet mot EU växte i Storbritannien lovade Cameron inför det brittiska valet 2015 en folkomröstning 2017 om EU, i folkmun kallad valet mellan Bremain-Brexit. Vi vet alla hur det gick.

Den brittiska opinionen från 2013 då kring 20% ville lämna ökade på fyra år till 52%. Att britterna nu faktiskt kan göra detta utträde beror på att man aldrig skrivit från sig sin folksuveränitet i grundlagen. Det skulle aldrig kunnat gå för sig i Storbritannien.

Att Sveriges riksdag med Alliansen i spetsen lyckats göra denna grundlagsändring innebär att vi först måste rösta bort skrivningen om EU i grundlagen, inte en gång utan två gånger med ett val emellan. Motivet till detta är att korrigera ett allvarligt fel som våra förtroendevalda gjort. Skulle man fråga svenska folket tror jag inte man får ok på att överlåta Sverige till Europa på det sätt som skett.

Vi är idag ett protektorat under EUs överstatlighet. Hur många har förstått det om inte ens Hökmark förstått det?

Vi får se hur långt Wolfgang Hanssons framsynthet sträcker sig Brittiska valet – hot mot Sverige och EU Aftonbladet 2015-05-05

Jag kan inte få bort bilden av hur ett helt folk kunde förmås att vandra in i gasugnarna. Att svenska folket ”frivilligt” har övergivit sin självständighet är mycket obehagligt. Än mer obehagligt är att Sveriges Riksdag har agerat råttfångare och drivit vårt land ned i en pöl som allvarligt begränsar våra fri och rättigheter och där våra surt förvärvade intäkter ska gå till högt avlönade tjänstemän i Brüssel. Och vi får räkna med att EU kommer att kräva ytterligare miljarder i samband med Storbritanniens utträde. Javisst några svenska politiker kommer att bräka i protest men vi har faktiskt bara att acceptera åderlåtningen.

Börje Peratt

PS
BP har startat idépartiet Demokraterna för att man åtminstone ska ha ett diskussionsalternativ

UPPDATERING: Artiklar på Rättvisedemokraterna om grundlagsändring där Sverige övergett nationell suveränitet:

Svensk folkrätt och demokrati är nu EU och överstatlighet – Hur gick det till?

Försvaret hävdar svensk suveränitet – den som vi inte har

Vi undersöker partiers förhållande till EU här svarar Feministiskt Initiativ (FI)

EU försvagar Sverige

EUs fientliga plan mot ekologiskt jordbruk och holistisk medicin

Inför ett Demokrati-manifest 2016

Behov av ett nytt alternativ

Plan för uttåg