Riksrevisionen har förlorat etiken som är grunden för dess verksamhet

Posted on 21 juli, 2016

2


Riksrevisionen 2016:  › Margareta Åberg › Ulf Bengtsson › Susanne Ackum

Riksrevisionen 2016: › Margareta Åberg › Ulf Bengtsson › Susanne Ackum


Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som utses av riksdagen. Riksrevisorerna utses för sju år och kan inte väljas om.

Riksrevisor avgår efter DN:s granskning

DN rapporterar 2016-07-08, efter sin granskning av riksrevisionen, att riksrevisor Susanne Ackum har missbrukat sin ställning. Hon har styrt rekrytering av sina egna vänner och hon har låtit utomstående påverka Riksrevisionens granskningar. Hon har dessutom även gett råd om hur man ska kringgå regler. Hennes agerande visar på att hon har glömt allt vad etikboken för hennes uppdrag säger och blundat för den moral som borde styrt hennes inre kompass.

DN har bland annat tagit del av mejl som visar hur hon lovar bort tjänster som ännu inte har utlysts.
Enligt flera källor har tidigare arbetskamrater till Ackum på regeringskansliet anställts till tunga positioner på riksrevisionen, genom skräddarsydda platsannonser och med skyhöga löner. Susanne Ackum ska enligt dokumentation som DN har tagit del av själv ha kontrollerat rekryteringsprocessen.

I ett brev som Susanne Ackum har skickat ut till medarbetarna på riksrevisionen, och som TT har tagit del av, skriver hon:

”Mina misstag är så många att jag inte längre kan tillföra riksrevisionen det jag skulle vilja”.

Hennes medarbetare riksrevisor Margareta Åberg, administrativt ansvarig på Riksrevisionen, beklagar att hennes kollega valt att lämna sitt uppdrag.

– Det är hennes beslut. Den enda kommentar jag kan ge är att jag är jätteledsen över att det har blivit så här. Vi förlorar en fantastisk person med en enastående kompetens, säger hon.

Margareta Åberg vill inte svara på när hon själv blev medveten om de missförhållanden som ligger bakom hennes kollegas avgång. Att Åberg betonar kompetens istället för moral och etik är i sammanhanget kanske inte så iögonfallande. Hon skyddar sin kollega istället för att döma henne. Men med det riskerar även Åberg att ifrågasättas.

Riksrevisor Ulf Bengtsson har också lagt sig i revisionsgranskningen av ett beslut som han själv varit inblandad i. Efter DN:s avslöjanden har Konstitutionsutskottet sagt att man tänker kalla riksrevisorerna till sig direkt efter riksdagens öppnande.

Det är uppenbart att alla tre riksrevisorer har trampat rejält i klaveret. Ingen av dem har förtroende att leda detta så viktiga arbete som handlar om att granska hur stat och myndigheter sköter sig och sina ekonomiska förehavanden. Att man själva inte tycks prioritera vad som är rätt och fel är näst intill brutalt chockerande.

Jenny Norberg skriver i SVD: Riksrevisionen var hederlighetens sista bastion

Att två av tre chefer för en svensk myndighet ägnar sig åt vänskapskorruption och sitter på dubbla stolar – medan en tredje ser på – låter som något jag direkt skulle kunna ringa Riksrevisionen om. Är det acceptabelt, skulle jag fråga, att rekrytera kompisar och de man anser har rätt politisk färg, eller att utnyttja sin ställning för att skydda vänner och bekanta?

Att Ackum lämnat in sin avskedsansökan med omedelbar verkan och tycks kunna fly fältet är illa. Det hon gjort är kriminellt och bör bestraffas som ett brott.
Konstitutionsutskottet bör även avskeda Ackums kollegor, Bengtsson och Åberg då de uppenbarligen inte heller har koll på etiken. Den som ska ligga till grund för kompetensen och hela deras verksamhet.

Börje Peratt

Posted in: Riksrevisionen