Myteri

Posted on 1 oktober, 2016

0


”Samhällets väg mot demokrati tycks ofrånkomligen gå via despoter, folkligt uppror och att sprida fåtalets makt till allt fler aktörer.” (Succébo-Fröet till framgång sid 184)

Annika Dopping skrev på Linkedin:

Insiktsfullt gammalt ordspråk… Funderar över alla sammanhang på jorden där makt och etablissemang tycks ha förlorat kontakten med gräsrötterna och minns ett gammalt ordspråk f d kommendörkapten Lennart Lindén gav mig: ”Den kapten som lyssnar på däcksvabbarnas skvaller drabbas inte av myteri…”

Jo, jag har gjort en långfilmsdokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp” som går för utsålda salonger och där sådan makt som Dopping nämner utsätts för granskning. Filmen gör ett segertåg genom Sverige. Men det visar sig att vissa biografer inte vågar visa den. Man är således associerad till den makt som journalisten och filmaren har till uppgift att granska och berätta om. Då kulturens scener inte fullföljer sitt uppdrag och dagstidningar håller tyst om en film som är unik och som berör publiken, då måste man fundera över Doppings hänvisning till ordspråket och till myteri.

Jag tror det är på G, en folkrörelse som fått nog och sätter ned foten. Rätten till våra val och vår hälsa, vem äger den?

När människan trots hot om bannlysning började bryta sig loss från kyrkans tvång uppstod ”befrielserörelser” som existentialismen. Filosofer diskuterade frågor kring individens ansvar och val . Människan definierar sig genom sina handlingar och människan består av sina handlingar. Genom sina val väljer hon moral. Attityd och inställning är oväsentligt, endast vad hon gör eller inte gör. (Succébo sid 93)

Astrid Lindgren uttryckte sig så här:

”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” (Bröderna Lejonhjärta)

Alltför många journalister och kulturarbetare har idag valt att lyda under makten (för att rädda sina jobb?). Om inte en förändring sker hos dem som vi litat på ska föra ut sanningen men som alltfler insett prioriterar maktens propaganda,  så krävs det att allt fler ”vanliga människor” tar ansvar för att sprida en information som är livsviktig för vår frihet och för våra valmöjligheter.

Filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” är ett sådant exempel . Den finansierades av folket och sprids nu av folket. Och det blir ofta utsålt. Nu senast i Uppsala. Utsålt, knökfullt, succé!

När ska Folkets Bio visa intresse för att sätta upp den på sina biografer?

Börje Peratt