Trump en narcissist i fritt fall

Posted on 22 januari, 2017

0


dt-profiel-huffingtonp
Trump vägrar acceptera att hans installation inte hade i närheten av det stöd och den publik som Obama hade 2009. En analys av av Keith Still, professor vid Manchester Metropolitan University i England, uppskattar att publiken för Trumps installation på National Mall vid samma tidpunkt var ungefär en tredjedel av storleken på Mr. Obamas.
publik-installation-trump-obamaTrump lägger idag energi på att skälla ut dem som publicerat bildbevisen och försöker förvränga dessa fakta.
Gång på gång ser vi hur Trump använder sin energi till att framhäva sig själv, ”allt han rör till blir till guld” och han är ”Guds utsände för att fixa jobben”.
dump_trumpDump Trump!!!
Det har aldrig varit så omfattande protester mot en presidentinstallation som nu. Kvinnor demonstrerar i alla västvärldens storstäder mot hans kvinnosyn och en halvmiljon människor demonstrerade mot hans installation i New York.

Robert de Niro sammanfattar hans karaktär med att han är ett ”svin, en fähund och ett rötägg”. Ja De Niros tal är längre än så

Donald Trump är en skam för sitt land. Han är en skrävlare, en bedragare, våldtäktsman och rättshaverist med tusentals pågående rättstvister. Bland annat därför att han inte gör rätt för sig, utnyttjar andra, betalar inte och gör inte rätt för sig. Han är en narcissist och psykopat i dess mest skrämmande betydelse.

Narcissistisk personlighetsstörning kännetecknas av extremt behov av självhävdelse, bristande självkännedom, kraftigt uppförstorad självbild och brist på empati. Till detta kommer en oförmåga att ta kritik eller att respektera andra och andras uppfattningar. När man vet att man är fel ute lägger man oerhörd energi på att försvara sina egna beslut och handlingar. Ofta för det med sig en psykopatisk läggning där narcissisten medvetet använder aggressioner för att hålla sin omgivning på mattan. Det är Alfahannens beteende i naturen.

När vi ser detta i en maktmänniska så vet vi att omgivningen, medarbetare lider. Rule by fear, dvs att styra genom att skrämma gör att omgivningen är livrädda för felsteg.
Patriarkaliska hierarkier bygger på auktoritär styrning och fostran och det kan till och med leda till att underställda beundrar den självsäkres uppvisningar i att domdera sina undersåtar.
Vi såg detta hos Hitler. Han tränade kroppsspråk och röst för att just framkalla bilden av en maktmänniska som kunde styra med auktoritära fasoner.

Till diagnosmanualen finns kriterier för diagnosen som ofta används vid diagnosticering, i bilagan Diagnostic criteria for research. Dessa överensstämmer ordagrant med kriterierna i den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR. Dessa är:

  • Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).
  • Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.
  • Tror sig vara ”speciell” och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).
  • Kräver stor beundran.
  • Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på egna förväntningar.
  • Är manipulativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.
  • Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
  • Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för avundsjuka från andra.
  • Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.

Referenser

Independent How much of a psychopath is Donald Trump? Worse than Hitler, apparently LÄNK
The Guardian Is Trump a psychopath? I’d call him a narcissist
Huffington post
Harvard Psychologist Explains Trump Is ‘Dangerous’ Because He’s Literally a Narcissistic Psychopath LÄNK
New York Times Tribunes Trump’s Inauguration vs. Obama’s: Comparing the Crowds LÄNK
SR Protester inför installationen av Donald Trump Länk
SR Massiva protester mot Trump i USA Länk
Psykologiguiden Narcissism

Posted in: Donald Trump, Politik