Riskerar Donald Trump riksrätt

Posted on 15 mars, 2017

1Donald Trump har på kort tid, flera gånger brutit mot den amerikanska konstitutionen. Frågan är hur länge han kan stå över lagen. Obama var ju klar på den punkten, ”ingen står över lagen inte ens presidenten”.
Men i USA gäller idag, 2 månader efter installationen ”Trumps lag”. Han sätter sig över USAs konstitution och manipulerar justitia för att få genom sin vilja.

Donald Trump försökte ringa federala åklagaren Preet Bharara i New York – vilket går emot protokoll som dikterar att presidenten inte får ha direkt kontakt med just federala åklagare.

Preet Bharara svarade därför inte, och notifierade justitieministern med hänvisning till de existerande protokollen, skriver New York Times. En dag senare fick Bharara sparken.

Två städer i USA har nu i snabb följd begärt att Trump ställs inför riksrätt.

Den stora chocken är hur en sådan karaktär som Trump kan väljas till president. Hur kan så många bortse från hans moraliska brister och låta sig luras av hans patologiska lögner? Ena dagen fred andra dagen upprustning, ena dagen hatar han CIA andra dagen älska CIA mer än någon annan, till 1000%. Ena dagen fredsmäklare i Mellanöstern andra dagen föra fram förslag som går helt mot palestinierna och mer än andra amerikanska presidenter stödja Israel. Obama satte stopp för amerikansk trupp på syrisk mark. Trump har nu släppt loss amerikansk trupp där och trumpfans menar fortfarande att det är Obamas fel. Hur tänker de då? Denna så groteska förnekelse är minst lika chockerande som Trumps beteende. Psykologer och beteendevetare fyller tidningar med artiklar som handlar om att blindheten hos följarna kan förklara hur Hitler kom till makten och fick tyskarnas stöd. Det är som om dessa trumpfans hypnotiseras av alfahannens brutalitet och böjer sig under hans stövel.

Den underliggande vanmakten hos ”det tysta folket”, dvs lågutbildade, arbetslösa och låginkomsttagare har fått en röst, om än bedräglig, som formulerar deras irritation mot bristande rättvisa, invandrare och inte minst sexuell frigörelse och krav på jämställdhet. De bryr sig inte om anklagelserna om våldtäkt och bedrägeri, för dem räcker det med att se en man som lyckas och som står emot ”etablissemanget”.

Tack vare de fria mediekanalerna så finns det många som öppet opponerar sig mot Trumps falskhet och det behövs inga grävande journalister då inspelningar av hans lögner utgör bevis som tydliggör hans lögner. Politifacts som följt Trump i flera år kan med hårda fakta bevisa att från år till år består Trumps uttalanden av till minst 95% lögner.

Trumpfansen tycks inte bry sig, de ser all kritik som uttryck för etablissemang och mainstream. Och deras stående ursäkt är att ”alla ljuger”. Men i verkligheten så har Trump överskridit så många lagar och regler att inte bara etablissemanget är chockat och medierna vet inte riktigt hur de ska agera. Risken är att de portas från öppna presskonferenser om de sakligt ställer frågor eller beskriver Trumps gränslösa ibland kriminella förehavande. Trumps strategi är att kalla kritiken ”fake news”. I själva verket är det ju Trump som ständigt twittrar fake.

Trump riskerar riksrätt och att bli avsatt!
Business Insider rapporterar: ”Det är troligt att Donald Trump kommer behöva lämna presidentposten [i förtid]” säger historieprofessorn och författaren Ronald L Feinman.
Feinman menar att Trump kommer att bli avsatt innan den första mandatperioden är slut. Det kan leda till ett USA med Mike Pence, den nuvarande vice presidenten, i spetsen.
Feinmans uttalande kommer i kölvattnet på en rad kontroverser rörande Trumps agerande.

Vad krävs för att Trump ska bli avsatt?
The Independent rapporterar att USA:s förre arbetsminister Robert Reich pekat på fyra starka skäl för att ställa Trump inför riksrätt.

  1. Trump har anklagat förre presidenten Barack Obama för att olagligt ha avlyssnat Trump Tower, utan att presentera några som helst bevis. En talesperson för Obama har dementerat anklagelserna. Trump har inte dragit tillbaka anklagelsen.
  2. Trump tjänar stora pengar via sitt hotell genom att inhysa diplomatiska delegationer från Kina där, och kommer även tjäna på det faktum att Kina nyligen godkände hans ansökningar om varumärkesskydd. ”Kinesiska myndigheter tog det beslutet i direkt koppling till Trumps agerande som president”.
  3. Trumps inreseförbud bryter mot det första tillägget i USA:s konstitution, som förbjuder lagar som ”gäller en religiös grupp eller förhindrar deras fria utövande.”
  4. Trump kallar pressen för ”folkets fiende” och väljer vilka nyhetsrapporterande medier som får komma på Vita Husets presskonferenser, baserat på hur de har rapporterat om Trump. Denna inskränkning i yttrandefrihet är ett brott mot det första tillägget i USA:s konstitution.

Kopplingen till Ryssland är också en möjlig grund för att ställa presidenten inför riksrätt, då konstitutionen även förbjuder samröre med fienden. Donald Trump har förnekat kopplingen, men det har till exempel framkommit att han träffade Putins ambassadör före valet, skriver The Independent.

Två juridikstuderande från Yale har i en debattartikel i Time Magazine redogjort för en sektion i det 25:e tillägget i konstitutionen – som ger kongressen mandat att själva tillsätta en utredning kring en presidents lämplighet. En utgångspunkt är att Trumps beteende vittnar om psykisk ohälsa alternativt inkompetent och demoraliserande ledarskap.

Utvecklingen under Trumps styre är ett skrämmande exempel på maktfullkomlighetens despotism. Det goda är att ett demokratiskt land med konventioner som ska säkerställa mänskliga rättigheter har både metoder och system för att säkerställa demokratin. Frågan är hur långt man tillåter Trump vanära USA och dess grundlag.

Vid det konstitutionella konventet, föreslog James Madison riksrätt som en befrielse från en ledare som ”riskerar att förlora sin kapacitet efter sin utnämning. Han kan förvränga administrationen i ett system av bedrägerier och förtryck. Hans uppträdande kan förråda tilliten till främmande makter. ” (LÄNK USA TODAY)

Demokratin är inte säkerställd och den kräver dagligt försvar och daglig kamp.
Upprörda amerikaner har uttryckt stor oro inför hotad demokrati och yttrandefrihet:  Så många amerikaner som stridit och dött för denna vår frihet så är det en plikt för varje amerikan att ta strid mot Trump.

Trumps överrumplande svängningar och hämningslösa lögner utgör ett hot inte bara mot USA utan världen. I USA pågår nu flera organiserade försök att få Trump avsatt. (Se Referenser)

Alameda är den andra staden i USA som kräver riksrätt mot president Donald Trump efter Bay Area. Länk

Börje Peratt

Referenser
TIMES, Congress Can Remove Donald Trump From Office Without Impeaching Him LÄNK
Movement to impeach Donald Trump well under way LÄNK
Impeach Donald Trump Now
Facebook