Trump avfyrade missiler mot Syrien!

Posted on 8 april, 2017

1


Trumps oprovocerade angrepp på en suverän stat är ett brott mot FNs konventioner och ändå får det stöd bland stora nationer därför att man anser att det är president Assad som är skyldig till kemisk krigföring mot det egna folket.

Trumps twittertourette har nu övergått till missiltourette. Att världens ledande politiker inte förkastar tilltaget är inte bara alarmerande utan ett steg närmare att Trump sätter handling bakom orden om kärnvapenanvändning. Därmed ytterligare ett steg från fred i Mellanöstern och ytterligare ett hot mot resten av världen.
Jan Mellring skriver på Facebook:

Nu är lastbilsmorden i Stockholm på alla förstasidor…de 59 tomahawkraketerna som USA anfallit Syrien med glöms bort

Jag minns vårt projekt Fred börjar hemma och innebörden av ansökningstexten:

”Det är inte frågan om terror kommer att drabba oss utan när. Vår insats skulle kunna minimera effekten och förebygga någon från att inträffa. Det räcker med att ett hot blockeras genom insikten om att – Fred börjar hemma”.

Naiva visioner, ja möjligen men var ska man börja om inte i sitt eget hem, på sin egen ort och i sitt eget land.

Börje Peratt