Det blinda hatets terror

Posted on 9 april, 2017

0


Utsnitt AFP FOTO / Jonathan NACKSTRAND

En muslim antas ha mördat oskyldiga människor mitt i Stockholm (7 april 2017). Avsikten har varit att döda och skada så många som möjligt med en lastbil som vapen och slutligen uppenbarligen ett försök att spränga ett varuhus. Nu inleds jakten på skyldiga och det skrivs hatiska kommentarer riktade mot muslimer.

TEXT: BÖRJE PERATT

Vi måste dämpa denna hysteri och inse att majoriteten av alla människor och således även muslimer är fredliga och goda. Dock är det några som förvandlats till fanatiska människohatare av motsvarande krigiska budskap som finns i judendom, islam och kristendomen, således de abrahamistiska religionernas texter och historiskt fientliga värderingar riktade mot andras trosuppfattningar och livsstil.

I bibelns gamla testamentet tar judendomen stöd i texter som enligt dem ger rätten till det förlovade landet (Palestina) och ger dem rätten att mörda de som levt i fred där. Detta äger fortfarande rum och övergreppen och förtrycket i Mellanöstern försvaras av USA och västvärlden.

Det lidande som åsamkats det palestinska folket var också en orsak till tidigare under 1970-talet muslimska terrorhandlingar riktade mot oskyldiga. Starten på Al Qaida och dess terrorism riktad mot hela världen har enligt uttalande från Usama bin Ladin sitt ursprung i Israel-Palestinakonflikten.

Usama bin Laden utfärdade två fatwor-1996 och 1998-, att muslimer bör bekämpa dem som antingen stöder Israel eller västerländska militära styrkor i muslimska länder, inklusive medborgare från USA och allierade länder.
Och Sverige är i detta hänseende inblandat såväl i Afghanistan som på andra håll i världen.

Israel har byggts på oskyldiga människors blodsoffer inte minst den svenske fredsmäklaren Folke Bernadotte mördad av sionistisk terrorgrupp som idag betraktas som hjältar i Israel
Vi ska heller inte glömma alla bestialiska mord begångna mot muslimer under kristna hallelujarop så sent som under Jugoslaviens upplösning.

Med dagens muslimdrivna terrorhandlingar i Europa och världen försöker somliga försvara att Islam är en fredlig religion och man lyfter ibland fram tolkade verser från helig muslimsk skrift:

… om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet.

Vad man dock inte nämner är den radikala tolkningen som innebär att det endast är muslimer som är oskyldiga människor.

”det skulle vara som om han dödat hela mänskligheten” tolkas av de radikala som, ”den som dödar en själ som Allah har förbjudit att döda, är precis som om han dödar hela mänskligheten.”

För att förstå denna tolkning så innebär den för de radikaliserade att det endast är muslimer som är rena och värdiga människor. Alla andra är ovärdiga och smutsiga liv. (Sa’id bin Jubayr)

”Den som avsiktligt dödar en troende själ, kommer Allah att bestraffa med evig boning i helveteselden”. Här är således Allah att jämföra med kristendomens tro på djävulen. Allah förbannar den som dödat en muslim, och har ”förberett ett otroligt straff för honom, som motsvarar en som skulle ha dödat alla människor…” (Mujahid)

KOMMENTAR: De flesta självmordsbombare och angrepp från muslimer är riktade mot muslimer! Så hur man förklarar det skulle vara intressant.

  • Ibn Kathir hänvisar till Ibn Abbas som menar att det är förbjudet att döda en själ som den islamistiska guden har förbjudit att döda. Den islamistiska guden har inte förbjudet dödandet av icke-muslimer (9:5, 29) utan säger att alla icke-muslimer är smutsiga (9:28).
  • Ibn Kathir hänvisar även till Sa’id bin Jubayr och Mujahid – Muhammeds kompanjoner – som menar att 5:32 endast förbjuder dödandet av en muslim.
  • I följande ahadith säger Ali – Muhammeds kusin – att ingen muslim ska dödas om han dödar en icke-muslim:

Stockholm sällas till städer som drabbats av enskildas blinda hat riktat mot oskyldiga.

Ett vansinnes dåd mitt i City har orsakat fyra döda och minst 15 skadade varav flera svårt. Kungen och kända politiker och regeringen har tagit detta på stort allvar och agerat föredömligt. Polisen har säkrat staden och sannolikt fångat in den skyldige. Media har rapporterat och medverkat till att tydliggöra vad som har hänt.

Det är viktigt att visa att vi inte låter oss skrämmas och därmed ska vi låta vardagliga programpunkter fortsätta.
Medier har fastnat i någon slags evighetsrapportering som kan ha fått alltför stora proportioner. Istället för att komma med korta återkommande rapporter har man haft dygnet-runt-bevakning som kan göra människor mer uppskakade än man kanske avsett. Det kan orsaka hysteri istället för att medverka till lugn.

Låt oss trots tragiken, tona ned hysterin och vara tacksamma för att polisen mycket snabbt kunde finna den sannolikt skyldige. Han har ju också enligt uppgift erkänt. Med detta sagt florerar en mängd rykten.
Ovanpå detta så diskuteras hur man ska prata med sina oroliga barn. Nej tvinga inte på dem oro men var beredd på behov av samtal eller tröst.

Svensk säkerhetspolis har visat att man har god koll på läget. Men det är svårt att kunna stoppa en enskild vettvilling som agerar slumpmässigt. En lärdom från detta är att följa reglementet för hur man lämnar sina lastbilar under lastning och lossning. Och även om man följer direktiven för detta så kan fortfarande bilar kapas. Åkeribranschen diskuterar nu hur sådana kapningar ska kunna försvåras.

Många i Stockholm har manifesterat medkänsla med de skadade, förolyckade och anhöriga som utsatts för detta dåd. Stora delar av världen har också visat Stockholm och de drabbade, sin sympati. Majoriteten av mänskligheten samlas i kärlekens tecken och uppvisar en enad front mot hatet.

Andra passar nu på att rikta sitt hat mot muslimer eftersom det möjligen är en muslim med bakgrund i Uzbekistan bakom dådet. Och ISIS kommer säkert att ta ”äran” åt sig.
Enligt Dalai Lama ska vi be för dem eftersom de kommer att drabbas så oerhört mycket värre av sina handlingar än vad de åsamkat andra. Mördare är också av sina egna muslimska texter givna en het plats.
För några år sedan skrev jag Terroristen i helvetet. Detta som ett svar på förvirrade trosföreställningar om belöningar.

Det råder ingen tvekan om att det finns ledare och präster boende i Sverige eller andra nordiska länder som propagerar för sharia som förmedlar krigiska budskap riktat mot invånare i Norden och som har ett ansvar för radikaliserade muslimer. I Tyskland har man utvisat även tyskfödda radikaliserade muslimer som ”förrädare och hot mot landet och demokratin”. De förlorar eventuellt medborgarskap och sätts på flyg till ett (muslimskt) land som tar emot dem. LÄNK

Börje Peratt

Posted in: Terrorism