Gränser som överskrids

Posted on 3 augusti, 2017

0


Det ensamkommande afghanska flyktingbarnet poserar med vapen och gör segergest. Foto: Skärmdump/Blankspot

Gränser är till för att markera. Här går en skiljelinje! En del gränser är inte särskilt krävande eller ens tydlig andra är glasklara och avser att skydda. Problematiken med återvändare visar på hur illa det står till med svenska politikers förmåga att dra gränsen.

Det rör svenska IS-krigare som bara genom att ha lämnat Sverige har gett sig in i ett krig vars innebörd är att mörda oskyldiga. IS har velat annektera andra länders mark för att skapa en diktatur som sätter alla våra demokratiska och humanistiska värden åt sidan. Dessutom utför dessa jihadister grova terrorhandlingar i andra fria länder som riktas mot dessa länders medborgare utan hänsyn till krigets lagar. Dessa fanatiker är således mycket farliga mot alla.

För att förhindra att återvändande IS-krigare ska komma in i Sverige igen vill polischefen Erik Nord i Storgöteborg ta ifrån jihadister deras pass och medborgarskap. Men terrorforskaren Hans Brun på Försvarshögskolan är kritisk. (LÄNK)

– Problemet är att medborgarskap är en grundlagsstadgad rättighet. Man måste gå in och peta i grundlagen och det tar oerhört lång tid, två beslut i riksdagen med ett val emellan. Och den tiden har man inte, så jag tror att gå via medborgarskapet, det är en ickelösning i det här fallet, det tar för lång tid, säger Hans Brun.

Hans Brun må ha rätt innan Sverige blev EU-stat 1996 men han har fel både i sak och i praktiken.
Hans Brun tycks inte vara klar över att EU-lagar står över svensk lag. Då vi i Grundlagen under Alliansens tid skrivit in att Sverige inte längre är en suverän stat utan ett EU protektorat. (Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010)

Terrormisstänkta födda i Tyskland ska utvisas
I Tyskland har man infört en lag om att ta passet och medborgarskap och kasta ut människor som bevisligen befrämjat terrorismaktiviteter. Så det skulle vara möjligt även i Sverige.

Frankrike vill undanröja franska IS-krigare
Frankrike har gått längre och använder sig av något som liknar mördarpatruller för att avrätta de farligaste IS-krigarna som har fransk tillhörighet och som förväntas kunna återvända till Frankrike och där fortsätta med sina terroristhandlingar.

I Sverige är Socialdemokraternas plan att tillskjuta miljoner för att övervaka återvändare och ge Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ett antal miljoner för att hjälpa kommuner med ”kraftfulla” åtgärder för att hantera problemet. Motivet till denna riskfyllda plan har man inte klargjort men det ger inga betryggande signaler till svensk befolkning. Dessutom kan man tycka att dessa miljoner skulle kunna användas till andra behjärtansvärda insatser.

En opinion även bland i Sverige levande muslimer anser att dessa svenska IS-utvandrare mycket väl kan gå under samma gränsdragning som Tyskland vidtagit. Jihadisterna har diskvalificerat sig själva och hotbilden kring dem gör att de bör bli av med sina eventuella medborgarskap och inte heller ska få vistas i Sverige. En stor muslimsk population i Sverige vill inte bli påtvingade omänskliga sharialagar.

Börje Peratt

Posted in: Terrorism