Macchiarini åtalas inte i Sverige …

Posted on 13 oktober, 2017

1


Paolo Macchiarini Foto Staffan Larsson

Vem har då beslutat att Macchiarini inte ska åtalas och varför?
Ja första frågan är egentligen varför ska han åtalas?

Har han gjort sig skyldig till något allvarligt som att utsätta människor för lidande och död?
Svaret på den frågan är väl ja.
Har hans idé om plaströr från början kunnat avfärdas av beslutsfattande vid Karolinska Institutet?
Svaret på den frågan är väl ja. Det fanns flera forskare vid KI som opponerade sig mot en blind och döv ledning.

Så vad skulle hända om Macchiarini hade åtalats och rent av fällts?
Kan man då tänka sig att det byk som rullas upp kommer att visa inkompetensen hos Karolinska Institutets ledning och även styrelse på ett sånt sätt att även de riskerar åtal?

Det ligger nog mycket starka krafter bakom att det inte blir något åtal.
I detta fall har åklagaren sannolikt bara lytt order.

Om vi funderar en aning över metoden så finns det naturligtvis en teoretisk möjlighet att transplantera biologisk strupe istället för en i plast. Dr Erik Enbys tankar om detta låter så här:

Att transplantera enbart en levande strupe från en ”donator” är sannolikt inte möjligt, ty det blir svårt att sy ihop de små kärl som i så fall skall försörja det transplanterade strupmaterialet med blod. Om man vill ersätta en förlorad luftstrupe, måste man sannolikt transplantera både lungor och strupe – luftvägar – för att i någon mån försäkra sig om framgång.

Om forskningen ska gå vidare måste man hur som helst ta mycket större hänsyn till de organiska och biologiska förutsättningarna. Möjligen är Erik Enby den som idag har mest relevanta kunskaper och honom sätter man på strykbänk.

Börje Peratt