Politiker anklagar journalist som levererar fakta om bråk på bibliotek för att vara rasist

Posted on 16 oktober, 2017

3


Det har blivit alltmer omöjligt för bibliotekarier i Stockholmsområdet att bedriva en trygg verksamhet. De utsätts för hot och våld och fem eller sex bibliotek har stängts pga av detta problem.

Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd (S) i Stockholm menar att det är ”konservativa debattörers krav på tysta bibliotek som är kryddade med en god portion främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos klassförakt.” Länk SvD

Fakta i målet är tydligt. Det är ungdomsgrupper som stör ordningen och man gör det på ett sådant sätt att inte bara personalen utan andra besökare känner sig hotade. Googla – Bibliotek Stänger våld – och det kommer upp tusentals referenser.

Eftersom Roger Mogert har pekat ut en journaist som skrivit om detta som rasist har han också pekat ut de störande grupperna som invandrare eller med invandrarbakgrund.

Roger Mogerts inhopp utgör ytterligare ett belägg för politiker som vägrar befatta sig med verkligheten och istället låter ideologiska heliga kossor stampa upp vägen.

Det är ytterligt beklagligt att han nedlåter sig till att anklaga en journalist att vara rasistisk då hon enbart levererar kalla fakta. Det vittnar om en omdömeslöshet och inkompetens som borde rendera honom ett antal pudlar och ropen på avgång från förtroendeposten lär inte vänta på sig.
Han har som journalisten säger misslyckats och vägrar tillstå det. Således klarar han inte jobbet.

I Sverige eftersträvas något som skulle kunna kallas ”Biblioteksfrid” det är en sed som även råder på de flesta internationella bibliotek. Och det finns något som heter att ”Man tar seden dit man kommer”. Vad Roger Mogert vill införa är osäkert men det lutar åt något slags anarkistiskt nöjesfält där personal och andra besökare är angreppsmål för dessa gruppers pennalism.

Senare i programmet förekom en polemik med Åkesson (SD) om deras bakgrund inom rasism. Här pekade programledaren ut en person som anses vara olämplig bl a därför att han i sin ungdom bar ett Torskors.
Den fadäsen diskvalificerar även detta SVT nyhetsankare. Vi har trosfrihet i detta land och den som bekänner sig till Asatro har samma rätt som vilken annan religiös tillhörighet som helst. Att uttala sig fördomsfullt om detta är inte okej av en SVT medarbetare och absolut inte som ansvarig för ett av Sveriges största nyhetsprogram.

Problemet här är att om man väljer att gå fram med blind fördomsfullhet för att skydda en minoritetsgrupp så landar man i det mörker som man vill bekämpa. Det blir således kontraproduktivt och polariseringen tilltar.

Börje Peratt

Posted in: Polemik, Politik