EU ballongen som spricker?

Posted on 20 oktober, 2017

0


Det går en hårfin skillnad mellan vinsterna av rationell samverkan via överenskommelser och avtal och diktat och risk för militärvälde. Europa gungar nu av upplösningens drivkrafter. Då är det självklart att propagandistiska opinionssiffror hävdar att svenskarna är positiva till EU. Hur många tror på det?

Riksmedia publicerar opinionssiffror som säger att svenskarna blivit alltmer positiva till EU. Ställer man sig bakom ett Europa av lydstater likt det Sovjetunionen gjorde med Östeuropa?

Återpublicerar nedanstående artikel från 10 juli 2016

Det blev 2010 grundlagsfäst att Sverige är underställt EU

Sverige gav 2010 upp folksuveränitetsprincipen och är enligt vår grundlag en lydstat under EU.

Detta innebär i praktiken att folksuveränitetsprincipen inte längre råder och att sann demokrati har upphört. Denna revolutionerande förändring smögs igenom då Socialdemokraterna kämpade med sitt ledarskap och Miljöpartiet med sin identitet. Alliansen som återigen vunnit valet hade förberett lagförslaget och genomförde det nu med stöd även av oppositionen. Ja till och med Vänstern höll tyst. Det var endast SD som motsatte sig grundlagsändringen. Och givet SDs utfrysta ställning och deras motivering om det mångkulturella hotet fick uppfattning inget gehör.

Folksuveränitetsprincipen innebär att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Den är ett fundament för demokratibegreppet.

Att svensk riksdag gått med på en grundlagsändring där vi övergett Folksuveränitetsprincipen skulle kunna betraktas som ett grundlagsbrott som står i strid mot våra demokratiska principer. I första ledet gick dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (Moderat).

Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (Moderat) publicerar den 8 juli 2016 på sin blogg: ”I Sverige råder svensk lag”. Det är ett mycket märkligt påstående av en EU-parlamentariker som borde veta bättre.

EU-lagar gäller framför svenska lagar
Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

Många av de lagar EU beslutar om är överstatliga, till exempel inom asylpolitiken och jordbrukspolitiken. Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

Den representativa demokratin bygger på mänskliga fri- och rättigheter, den allmänna rösträtten, och tanken att politiska organ är ansvariga inför valda församlingar. Detta gäller inte då vi nu står under EUs överstatlighet och förmynderi. Det är ingen folkvald församling. EU parlamentariker får ett uppdrag, skickas till Bryssel och i praktiken är det lobbyister och tjänstemän som formulerar verksamheten.

Men genom Brexit och flyktingkrisen har ”fri rörlighet”, en av EU´s grundpelare fått sig en allvarlig törn. Just nu kämpar partierna i Sveriges riksdag med att begränsa denna rörlighet på motsvarande sätt som britterna gjort. Då motståndet mot EU växte lovade Cameron inför det brittiska valet 2015 en folkomröstning om EU, i folkmun kallad valet mellan Bremain-Brexit. Vi vet alla hur det gick. Opinionen från 2013 då kring 20% ville lämna ökade på fyra år till 52%. Att britterna nu faktiskt kan göra detta utträde beror på att man aldrig skrivit från sig sin folksuveränitet i grundlagen. Det skulle aldrig kunnat gå i Storbritannien. Att Sveriges riksdag med Alliansen i spetsen lyckats göra denna grundlagsändring innebär att vi först måste rösta bort skrivningen om EU i grundlagen, inte en gång utan två gånger med ett val emellan. Motivet till att faktiskt göra detta är att korrigera ett allvarligt fel som våra förtroendevalda gjort. Skulle man fråga svenska folket tror jag inte man får ok på att överlåta Sverige till Europa på det sätt som skett. Sverige lyder under EUs överstatlighet och EUs lagar. Hur många har förstått det om inte ens Hökmark förstått det?

Börje Peratt

Posted in: EU