Effekter av oansvarig migrationspolitik

Posted on 30 oktober, 2017

0Moderaternas statsminister Reinfeldt i par med Centerns Annie Lööf lade locket på när det gällde att diskutera migration. Dåvarande moderate minister Billström tillkännager nu att Reinfeldt helt sonika avfärdade sådan diskussion. Reinfeldt går emot Billström om invandring

… statsminister Fredrik Reinfeldt [var] tydlig med att han inte håller med Tobias Billström vad det gäller åsikten att antalet asyl- och anhöriginvandrare måste minskas.(2013)

Dåvarande migrationsminister Tobias Billström (m) som tog upp komplikationerna av fri rörelse varnades för att riskera rasiststämpel. Billströms inlägg var allt annat än rasistiskt. Det handlade om resurser, förmåga och konsekvenserna för dem som skulle ta hand om dessa gränslösa problematiker. Låt oss då reda ut orsakerna och effekterna av Reinfeldts (länk)/Lööfs öppen dörr politik.

Reinfeldt försvarade i praktiken ett medmänskligt motiv som säger att finns det rum så finns det också hjärterum. Människor på flykt ska kunna finna fristad i Sverige. Med humanismen som värdegrund så säger jag inte emot tvärtom. Många som kommit till Sverige har också tillfört landet nytt blod och arbetskraft. Tack vare dem har vi fått ett inflöde som förstärkt samhället ekonomiskt och kreativt.

Men det finns andra aspekter och det är administration, organisation, lagar och regler och inte minst fysiska resurser och mänskliga förutsättningar för att hjälpa de mest behövande av flyktingar och invandrare. Här är kraven på kommunernas förmåga orimliga och många som undflytt krig och elände har hamnat i usla passiviserande förhållanden. Ensamkommande flyktingbarn har placerats i kriminella utbildningssammanhang.

Det är enkelt att som topp-politiker Lööf/Reinfeldt hamna i bunkerliknande förhållanden utan kontakt med verkligheten och tala om för underställda att de ska lösa problemet. Hitler i sin skyddade bunker kastade ut gamlingar och barn i krig och ansåg att det tyska folket inte var värt överlevnad då det inte uppfyllde hans krav. Jo jag vet liknelsen haltar för Hitler var allt annat än humanist. Men det jag vill säga är att när makten saknar verklighetsförankring och beordrar underställda att verkställa omöjliga uppdrag så riskerar det katastrof.

Vad innebär det då att Sverige är underställt EU? Reinfeldt drev Sverige till ett EU protektorat och suddade ut Sverige som nation. Ja vi är inte längre en suverän nation utan helt underställda EU. Så när EU talar om att Sverige måste ta emot flyktingar så ska Sverige lyda. Och Reinfeldt ville vara bäst i klassen så Sverige skulle visa upp höga immigrationssiffror. Med det följde att myndigheter och kommuners tjänstemän dukade under av anstormningen. Men inte bara det sjukvård och polis blev överlastade och konsekvenserna blev att den inhemska befolkningen drabbades. Förstod verkligen inte Reinfeldt det?

Billström förutsåg det och kunde dra slutsatser att det räckte inte med goda uppsåt och medmänskliga värderingar som ansåg att vi måste ta emot alla som vill hit.

Den mänskliga notan för det har blivit kostsam. En ny lägesrapport från länsstyrelserna visar att andra utsatta i samhället trängts undan. Undanträngningen av inhemsk befolknings behov är således påtaglig men förutom det har vi även fått en hotbild som skygglappen ogärna ville inse. Kriminella invandrargrupper har tagit över förorter till storstäder och hela småorter i maffialiknande sammanslutningar. De som drabbats såg till slut inte något annat politiskt alternativ än SD. Nu när Moderaterna väljer SD-politik så har högervandringen börjat vända tillbaka till moderpartiet.

Socialdemokratisk skygglappspolitik anser att återvändande terrorister har rätt att leva i och utnyttja Sverige men att man måste sätta bevakning på dem. Den bevakningen är naturligtvis gratis? De resurserna skulle inte kunnat användas för att hjälpa och skydda befolkningen mot andra faror? Det vi vet är att bland återvändarna finns stor fara för att de bygger upp högrisknätverk som kan skada oskyldiga människor och hota hela vårt samhälle. Våra redan överfyllda fängelser är befolkade till en överväldigande del av … immigrerade som saknat resurser/förmåga att tillgodose sina behov inom lagens ramar. Men skygglapparna gör vad de kan för att med statistik påstå att verkligheten inte är vad den ser ut att vara.

Summan av kardemumman är att praktiskt sett har SD haft rätt från början även om deras grumliga ideologi gör det svårt om inte omöjligt för många att acceptera dem som del av vår demokrati.

Jag kommer osökt att tänka på Trump som ju i mångt och mycket är ett slags SD i USA. Hans starkaste stöd är Ku Klux Klan. Personligen kräks jag åt fenomenet men vet också att mänskligheten tycks behöva uppleva det värsta för att veta vad man inte vill ha. Räckte det verkligen inte med Hitler och Mussolini?

Världen utmanas nu av reaktionära, egoistiska och främlingsfientliga krafter. De som vinner mest på det är vapenindustrin. Med det i åtanke kanske man också kan fundera över vilka som vinner på polariseringen och hatet.
Att mörka problemet bereder väg för mörkare krafter. Att avfärda SD i debatten är en klumpig strategi. Åtminstone 20% av väljarkåren har nu samlats under det enda parti som på allvar diskuterar vad man menar är ett allvarligt hot från en alltför okontrollerad migration. Drottninggatan-dådet en effekt av den.

Börje Peratt