Skatteläcka? Ja men det är inte svart vitt.

Posted on 6 november, 2017

0


Leif Östling vid utdelningen av Gustaf Dalén-medaljen 2012. (Wikicommons)

Alltsedan 1950- talet har det varit en självklar aktivitet för ett urval av dem som tjänar mycket pengar att försöka undslippa skatt. Moralen bakom detta kan naturligtvis diskuteras.

Vi har således i Sverige haft den högsta välfärden i världen, åtnjutit en trygghet som inte bara omfattar den egna personen utan familj, släkt och företagande. Men några av de svenskar som tjänar mest vill inte vara med och betala för välfärden. Det är den enkla framställningen av problematiken med skatteflykt. Och Östlings ”groda” få naturligtvis krigsrubriker.

Vad faan får jag för pengarna?

Den mer komplicerade bilden är att det förekommer ett såll av läckor och ett utnyttjande av det sociala skyddsnätet som sticker i ögonen och som de som har möjlighet att sätta undan pengar inte har lust att ställa upp på.

Förutom skatteflyktingar har vi parasiterna. Ett exempel är att kring 40 % av flyktingar och invandrare från bland annat Östeuropa och Grekland har lyckats dupera läkare så att de blir förtidspensionärer vid mycket unga år. Det framkallar en stark känsla av orättvisa och svek. Utsatta och plågade människor får möjlighet att invandra till ett land där somliga av dem plötsligt ser nya möjligheter och istället för att göra rätt för sig utnyttjar mottagarlandets sociala välfärd vilket i sin tur resulterar i att behövande ursprungsbefolkning blir lidande.

När näringslivets högste ledare Leif Östling undrar över vad han får för de miljoner han betalar in i skatt så kan det naturligtvis uppfattas som en vulgär retorik. Att han lägger en del av sin förmögenhet i skatteparadis för att skjuta upp beskattningen kan klandras men upprördheten kring detta känns som ett hyckleri. Detta ”avslöjande” kan också ses som en propagandistisk strategi för att polarisera dem som har och dem om inte har och en insats mot moderaternas plötsliga uppgång, för det är ju där ”egoisterna” håller till.

Tittar vi bakom denna plötsliga ”nyhet” riktad mot svenska förmögna så härstammar problematiken från 1950-talet och är inget nytt. Upplösningen av skattemoralen kan också ses i skenet av tidigare avslöjanden som visar hur ledande socialdemokrater agerat, klippt kvitton, utnyttjat sina maktpositioner för egen vinning och placerat pengar i skatteparadis. Några av dem begick olagligheter inget sådant har kommit fram när det gäller Östling.

Detta är också en problematik. Att missbruka möjligheterna, sätta sig över moralen och enbart se till sig själv.

Moderaterna har valt en partiledare som med sitt eget agerande, bostadskapning av lägenhet som var ägnad mindre bemedlade, personifierar den giriga egoismen. Hans tillträde har lett till att partiet plötsligt vunnit tillbaka sina väljare och nu har 20% stöd. Det kanske har en bakgrund i att delar av moderaternas väljare sympatiserar med ett patriarkat och ogillade en kvinnlig ledare eller så kan det illustrera synen på rätten att försvara den individualistiska egoismen mot samhällsansvaret. Som sagt det är inte så enkelt.

Det finns många som har det väl förspänt men som inte har lust att låta samhället styra deras samhällsansvar. De väljer att lägga sina medel på välfärdsinsatser som de prioriterar. Man kan se det som ett ställningstagande för individualismen rätt gentemot kollektivets underordnande.

Allt är inte svart vitt.  Vad Leif Östling gör för sin del i samhällsansvaret är enligt egen uppgift att betala 30 miljoner i skatt årligen.

Börje Peratt

Posted in: Politik, Propaganda