Pippis pappa ”Efraim negerkung Långstrump” sudda sudda sudda

Posted on 8 december, 2017

0Kapten Efraim Långstrump, Pippis pappa, sjökapten på fartyget Hoppetossa, och ”negerkung” på den fiktiva Kurrekurreduttön i Söderhavet och Pippis stora idol. I de nyare Pippi-böckerna är ordet ”negerkung” utbytt mot ”härskare av kurrekurredutterna”.

Man ersätter ordet ”därför att det skadar barn”. Javisst den härskande rasistiska vuxenkulturen särskilt i Amerika har saboterat begreppet i USA. Men det är inte fallet i Sverige. Här är det inte besudlat. Varför ska vi förstärka besudlingen genom att ”förbjuda” ordet. I samband med Långstrump finns ju alla chanser att istället lyfta upp och hedra det.

Men de med ”rätt åsikt” blir vansinniga då begreppet används. Jag kan förstå att man blir vansinnig över slaveri och förtryck men att från det att plötsligt sudda bort ett begrepp som har en mångtusenårig historia före slaveriet är sorgligt. Istället borde man återta det upprätta det och använda det med samma kärlek och respekt som Astrid Lindgren gör.

Ordet kommer av latinets negra och är således inget skällsord. Det är ett mångtusenårigt uttryck för en stor del av det afrikanska folket.

När nu hysterin över kränkningar och påstådd rasism har gått så långt att barnböcker revideras/censureras och vissa begrepp rensas ut måste man ta sig en funderare. Är det fel på begreppet? Eller råkar det vara så att några som missbrukat begreppet plötsligt ska få överta ägandet.

Kvarteret Negern i någon mindre stad byttes ut för att någon ansåg det vara kränkande. Jovisst döper man ett bostadskvarter för att alla där ska känna sig kränkta eller hur! Negro spiritual har förvandlats till ”svart musik”. Det om möjligt är kränkande då den musiken i många fall är ljus, upplyftande och känslosam. Ett av världens enligt mig vackraste ord är negress det ger identitet åt den afrikanska kontinentens kvinnliga varelse på ett sätt som inget annat begrepp. Att slavhandlare besudlat detta folkslag och förfulat begreppet med en omskrivning av det ska väl inte förhindra andra från att använda det på ett kärleksfullt och respektfullt sätt. Det är som om vi inte skulle få använda svenska flaggan för att det finns de som besudlat den med Nazismens symbol. Astrid Lindgrens användning är en del av namnet i Pippis pappa. Rör inte hennes texter! Återta istället begreppet.

Egentligen borde vi med samma logik återta Swastikan som är en mångtusenårig asiatisk symbol för lycka. Svårigheterna här vittnar snarare om en rädsla för att inte bli accepterad pga den populistiska kulturens inskränkningar.

Börje Peratt