Cancerfondens förespråkare klarar inte sångarens klartext

Posted on 12 december, 2017

2Lena Claesson-Welsh ”årets cancerforskare” går till attack mot yttrandefriheten genom att utfärda en bannlysning mot en sångares musik eftersom han har ”fel åsikter”.

Cancerfondens envetna försvar för sitt monopol att tjäna pengar på människors rädsla för sjukdomen blir väldigt tydligt då överläkare Agnes Wold och Lena Claesson-Welsh så hätskt angriper sångaren Danny Saucedo för att han twittrat att:

cancer orsakas av svampinfektion.

Lena Claesson-Welsh basunerar: Man kan väl bara lyssna mindre på honom över huvud taget.

Danny har tagit bort sitt inlägg och förklarar varför han har sin uppfattning:

”Verkar som vi uppfattar saker olika, för mig är det logiskt att det man stoppar i sig påverkar kroppen och helheten”

Överläkare Agnes Wold replikerar på twitter:

”Aldrig fattat de där stolligheterna om vegetarisk kost = basiskt, kött = surt. En jättegammal myt”

Professor Lena Claesson-Welsh säger till AB

– Jag kan säkert säga att det inte finns någon grund för det här påståendet. Man sprider ju oro. Det är ju ett led i det här med falska nyheter och grundlösa fakta. Har man ett förtroendeuppdrag ska man vara extra försiktig

Lena Claesson-Welsh blir orolig och säger tvärsäkert nej till uppgiften om att ”cancer orsakas av svampinfektion”- Kan hennes oro bero på att hela hennes paradigm gungar och att det får konsekvenser för forskning, sjukdomsbild och hur man kan behandla cancer.
Bevisen för att flera sjukdomar än cancer har sitt upphov i en infekterad organism där man med enkel mikroskopisk undersökning kan spåra inte bara svamp utan ett antal andra märkliga fenomen som undanhålls läroböcker och medicinsk utbildning. Motivet till denna förträngning kan möjligen förklaras med att dessa infektioner kan lindras eller undanröjas med enkla naturmediciner. Då faller hela läkemedelsindustrin och sjukvårdens utbildning som idag baseras på okunskap om infektioner måste göras om.


Cancerfondens misslyckande är hur som helst lika säkert som professorskans okunnighet. I min artikel Cancerfondens misslyckande en kassako från 2015, redogör jag för statistisk som tydliggör att Cancerfonden grovt misslyckats med sina mål att minska antalet cancersjuka, istället har fler blivit sjuka.
Tyvärr har samhället och medierna i någon slags desperat maktlöshet fortsatt att göda Cancerfonden och anordnat den ena galan efter den andre trots detta bedrägeri.

Karin Björkegren Jones önskar att vi säger nej till Rosa Bandet kampanjen och menar att den är ett bedrägeri.

När jag slutligen beslöt att göra filmen om Erik Enby granskade jag också Cancerfondens monopolambitioner och dess attack mot Enby. I deras magasin tilläts Läkarförbundets dåvarande ordförande Eva Nilsson Bågenholm fabulera grundlösa anklagelser och rena lögner mot Enby. Länk

2016 hade Läkaren som vägrade ge upp om Dr Erik Enby, premiär på Filmhuset i Stockholm. Den har en sällsynt framgångshistoria som mediasverige helt blundat för. Man kan fråga sig varför. Mats Lindegren såg filmen och skrev följande artikel: #Friskavmat Förföljelsen av Dr Erik Enby!


Jag kommer i Justitiemordet – Vittnet som försvann, uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp, att belysa dels på vilket sätt Enby utsatts för omfattande rättsröta dels kommer jag att beskriva den hydra av särintressen som ligger bakom förföljelserna av oliktänkande och utestängningen av ett annat synsätt än det som gynnar Cancerfonden och läkemedelsindustrin. Så länge detta pågår kommer svårt sjuka och kroniskt sjuka att undanhållas från vård som räddar liv och underlättar tillvaron.

Den stora frågan är hur hydran ska bemötas då det är Davids kamp mot en Goliat som har många huvuden.

Börje Peratt

Referenser: studier av Erik Enby m fl Länk