Sharia bakom dom som friar hustrumisshandlare

Posted on 6 mars, 2018

0


Två kvinnliga centerpartistiska nämndemän har friat en muslimsk man för hustrumisshandel.

I domskälen för de fram att kvinnomisshandel ska hanteras inom familjen. Där står det också att mannens familj var bättre än kvinnans, vilket gjorde honom mer trovärdig. Juristdomaren var av avvikande uppfattning men röstades ned av de två nämndemännen (borde kanske heta nämndekvinnor).

Centerns partistyrelse sammankallades i all hast när innehållet i domen uppmärksammades i media och på eftermiddagen uteslöts de två kvinnorna ur partiet, vilket partisekreteraren Michael Arthursson motiverade såhär.

– Det stämmer inte alls överens med Centerpartiets värderingar, säger han.

En av de två nämndemännen har tidigare framfört förslag inom centern om en anpassning av svensk lag till sharia, för svenska muslimer.

Jag har i flera artiklar belyst detta och senast våren 2017 i artikeln Infiltrerande muslimsk verksamhet i Sverige? Rapporten som rör upp

Det pågår en mycket medveten agenda för att bygga upp en parallell kultur med egen islamsk värdegrund och sharialagstiftning i Sverige och  det finns en rad akademiker och politiker som gett skydd åt denna process.

  • ”Det finns kopplingar mellan Islamiska Förbundet i Sverige och den europeiska samarbetsorganisation Federation of Islamic Organisation in Europe (FIOE) som Islamiska Förbundet också var med och startade. Det är vedertaget bland de som forskar om den europeiska delen av Muslimska Brödraskapet att FIOE är knutet till Muslimska brödraskapet.”
  • ”Rörelsen är en svuren fiende till västerländska värderingar kring demokrati, yttrandefrihet, pluralism och tolerans.
  • Rörelsen är homofobisk, antisemitisk, reaktionär och sekteristisk och dess övergripande mål är att införa sharia i Europa.”
  • ”Muslimska brödraskapet betonar att individen ska underordnas staten och att slutmålet är en stat baserad på sharia och där jihad, i betydelsen heligt krig, måste användas”

Miljöpartiet var utsatt för sådan påverkan och så även Centerpartiet. Riksdagen har röstat genom att Sverige tillhör EU och vi är inte längre en suverän nation. Bättre hade varit att rösta genom att sharia är olagligt och inte får införas eller praktiseras i Sverige utan risk för att bli omedelbart utvisad.
Sharia innebär att ta avstånd från våra och EU-lagar. Hur kan man supporta det?

Börje Peratt

”Domen kan väcka debatten till liv igen”