Sveriges matförsörjning ur spel

Posted on 11 maj, 2018

2


Svensk matförsörjning har garanterats av två basnäringar, fiske och lantbruk. EU och bristande svensk självförsörjningspolitik har slagit ut dem båda.

Idag rapporterar Vetenskapsradion i SR: Sveriges matproduktionen är hotad vid kris! Samtidigt kan man på SVT se ett inslag om att gäddan blivit alltmer sällsynt och förklarar det med att lekplatser försvunnit. Således två alarmerande försämringar av matförsörjningen. Jag har länge varnat för de omständigheter som nu uppdagats i våra största medier dock utan att redovisa någon analys om bakgrunden. Naturvårdsverket har medverkat till förödelsen genom att inte tillåta jakt på skarv och säl.
Fiskens lekplatser är inte försvunna de är uppkäkade av den invasiva kinesiska mellanskarven som sedan Sveriges inträde i EU blev fridlyst och skadefågeln förökade sig från ca 2000 i Kalmarsund till idag uppemot en miljon fåglar i Östersjön. Dessutom är idag den skyddade sälen en plåga och kan orädd ta sig in i lekplatserna och i yrkesfiskarnas nät och rensa bestånden.

Förutom yrkesfiskarna och sportfiskarna som ohörda rapporterat de svåra skadorna från mellanskarven är vi några få som också publicerat artiklar om denna annalkande miljökatastrof: Christer Olburs om hur Nordens värsta inkräktare fridlystes. I Sverige är det främst organiserade ornitologer och Naturvårdsverket i samverkan som bär ansvaret. EU, Ornitologer och Naturvårdsverket tar död på Östersjön

Mellanskarvens avföring har en stor del i försämringen av miljön. EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord.
I juni 2013 skrev jag Östersjön måste räddas. Nu! Idealister och sportfiskare försöker skapa alternativa lekplatser. Det tar lång tid innan vi vet om det funkar och om dessa fiskens lekplatser får vara ifred från mellanskarven.

I september 2013 skrev jag: ”Vi behöver säkerställa en civil beredskap. Det innebär en levande landsbygd. Vi vill veta vad vi äter och vi vill ha nära marknader. Därför är det viktigt att värna våra bönder och fiskare. Här är EU direkt kontraproduktivt och vi bör överväga ett utträde.”!

Vetenskapsradion i SR rapporterar utifrån till synes en begränsad förståelse av problematiken att:
”De svenska böndernas produktion av mat skulle inte räcka långt om landet blir avskuret från omvärlden.
Fram till för 25 år sedan hade Sverige ett beredskapslager av till exempel diesel, konstgödsel och växtskyddsmedel. Men EU-medlemskap, friare världshandel och kalla krigets slut gjorde att lagren slopades.”

Så lägger man till att: ”I dag importeras de viktiga varorna.”
Centern övergav sina rötter Centern ebbar ut och KD hänger på en skör tråd. Idag finns inget parti i riksdagen som försvarar våra livsviktiga basnäringar.
Vad är då förslaget till den idag kraftigt decimerade bondekåren: – ”Förslag finns nu att man ska använda sig mer av alternativa lösningar som biodiesel och alternativ gödsling inom jordbruket.”

Om det inte vore så tragiskt så skulle man kunna skratta åt förslaget. Givet en kris räcker det inte till att försörja vår befolkning med mat. Och effekterna av en kris skulle snabbt orsaka svält i landet.

Den historielösa delen av befolkningen har knappast fantasi nog att föreställa sig ett sådant skådespel.

Börje Peratt