Klaner tar över i våra alltmer gettoliknande förorter

Posted on 29 maj, 2018

0


Personerna på bilden rör en maffiaklan i Tyskland med mellanösternrötter

SR rapporterar idag om hur ”klaner” med invandrarbakgrund tagit över delar av Göteborg och etablerat kriminella terrornätverk. Hot och våld går in i skolan och ända ned i lågstadiet.

SR LÄNK: Kriminella gäng sprider oro i skolor

Dessa ”klangäng” kan bestå av en handfull släkter som lägger grund till kriminella nätverk. De utövar sin makt och bildar parallella rättssystem. De kan snabbt samla äldre som i kraft av ett gemensamt huliganliknande agerande skrämmer inte bara sina utsedda offer utan alla andra i omgivningen.

Detta påminner om Kurosawas ”De sju samurajerna” där ett gangstergäng överföll bondesamhällen och avkrävde dem deras underkastelse och deras grödor och livsmedel.

Det för också tankarna till maffia och klaner i Mellanöstern och Afrika som tagit över och hotar samhällens affärsverksamheter.
Angered och Hammarkullen i Göteborg är utsatta områden. Här har också människor mördats i skottlossning på öppen gata.

Det är naturligtvis bedrövligt att det kommer människor hit från andra länder och orsakar samhällskollaps. Förmodligen har just de inte lärt sig annat än att lösa problem med våld. Och i Sverige där vi har andra lösningsmodeller betraktas vi som veka och lättmanipulerade.

Precis som de flesta svenskar är de flesta invandrare oroliga för vad dessa klaner kan orsaka. Min upplevelse efter att ha gjort dokumentär om andra samhällsfenomen där vi stött på dylika problem är att invandrare med samhällsengagemang önskar mer drastiska åtgärder och är mer dömande. De ser helst att landsmän som inte sköter sig kastas ut. Och som vanligt är det ett fåtal kriminella som utgör problem.

Men problematiken hade inte kunnat utvecklats om det funnits en bestämd strategi med kraftfulla taktiska ingrepp för att förhindra denna destruktiva utveckling.

Nu är det kanske för sent. Polariseringen är redan där. Situationen kan utveckla allvarligare hot och eskalera till alltmer våldsamma konflikter. I takt med att alltfler av dessa kriminella hamnar i fängelse får vi där också ett fördjupat problem. De som blir förhärdade tvingas snart att bli lojala med sitt gäng något som vi kan se exempel på i USA.

Rädda människor söker trygghet. Om samhället inte kan ge det söker man sig till styrka som tycks kunna vilja lösa problemet. Flykten till SD och NMR blir då förståelig. Mitt emellan dessa hamnar då de som vill försvara humanism och samhällets demokratiska pelare. Att möta våld med våld är sällan lösningen ändå förnekar många som säger sig vilja bekämpa rasism just med att blunda för problemen.

Några som på Facebook sorterar under ”Front mot gryende rasism och fascism” har censurerat denna artikel. Ja sanningen är obehaglig och tycks kräva ickeprovocerande formgivning för dem som tror sig stå för ickerasism.

Saaja Al-Saidan har bott i Hammarkullen i 20 år. Hon blir arg när hon ser hur barnen präglas av de vuxnas konflikter. – ”Egentligen är det synd om de här människorna för de tror att de äger världen, men det gör ju ingen.”

Mina tankar går till antihumanisterna i Sverige som på ett mer raffinerat och brutalt sätt tagit över, förföljer och krossar människor. Detta med stöd av vårt i dagsläget största politiska parti.

Börje Peratt

Posted in: Kriminalitet