EUs högsta höns stupfull inför NATO möte med Trump

Posted on 13 juli, 2018

0DAILY MAIL Link rapporterar hur Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande raglar i kraftig berusat tillstånd under officiellt framträdande i Bryssel den 12 juli 2018.
Se Youtubevideo nedan.

Europeiska kommissionens ordförande Juncker deltog i en middag på Nato-toppmötet i Bryssel, under närvaro av USA: s president Donald Trump och ett antal andra världsledande ledare. Juncker stapplade och snubblade på ett så yvigt sätt så att Finlands och Ukrainas presidenter bland annat behövde hålla 63-åringen upprätt. Holländska premiärminister Mark Rutte gick också in för att styra upp Juncker.

Pinsamheten i detta förstärks av att EU eftersträvar stabilitet i förhållande till USA. Denna för EU så besvärande omständighet lyser orapporterad i svenska medier. De nya EU-tullarna på bland annat amerikansk whiskey kommer kanske lägligt.

Börje Peratt

Posted in: EU, Nato