Kulturprofilen häktad tyder på fällande dom … med allvarliga brister

Posted on 25 september, 2018

2


Den så kallade kulturprofilens advokat Björn Hurtig säger att han överklagar gårdagens häktningsbeslutet, enligt SVT:s ”Kulturnyheterna”.
Stockholms tingsrätt beslutade att häkta mannen, som på sannolika skäl misstänks för våldtäkt.
Kulturprofilen sitter nu i häktet i väntan på dom, som enligt tingsrätten ska tillkännages på måndag 1 oktober. Att en åtalad häktas brukar med stor säkerhet innebära en fällande dom och Arnault riskerar ett maxstraff på 3 år i fängelse.
Mannen är fransk medborgare och rätten anser att det finns en risk att han lämnar landet. Han nekar till anklagelserna om våldtäkt.

Hustrun menar att det är en häxprocess och kritiken är stor mot hur denna rättegång kommit till och gått till.
Man kan tycka att av de kring 18 kvinnor som anklagat Arnault för våldtäkt och sexövergrepp borde det första åtalet vara det starkaste.
Det rör i detta åtal två fall av påstådd våldtäkt. Det ena enligt kvinnan en påtvingad oral sexhandling och därefter en vaginal våldtäkt och vid ett senare tillfälle med samma kvinna ska han ha förgripit sig på henne medan hon låg och sov.

Åtalet reser frågor. För det första den ”orala våldtäkten” och ovanpå det en vaginal våldtäkt utan att den omedelbart polisanmäls. Och hur har den gått till. Har hon tvingats att öppna munnen mot pistolhot. Nej något sådant hot framkommer inte. ”Han höll hennes huvud hårt”. Hon kände sig rädd men inte tillräckligt rädd för att vid ett senare tillfälle träffa honom igen och tryggt gå och lägga sig att sova.

Sju år senare anmäler hon kulturprofilen för dessa våldtäkter och får stöd av ”vittnen” som inte varit med men som kan ”vittna” om hennes trovärdighet. Är det något som kommit fram vid studier i vittnespsykologi så är det att sådana vittnen och deras vittnesmål inte är tillförlitliga.

Om nu detta mål ska vara vägledande för framtida åtal så är det ett ytterst svagt fall även om anmälan befinns trovärdig.

Min uppfattning om denne kulturprofil har jag torgfört utifrån det jag har sett och vet och det rör min förvåning över hans förmåga att blända kvinnor och senare även kultureliten. Ryktesspridning gör gällande att han utnyttjat sin position nära Svenska Akademien för att manipulera kvinnor och utsätta dem för situationer där de känt sig maktlösa och tvungna att gå med på sex. Detta är ett beteende som liknar Hollywoodproducenten vars övergrepp mot kvinnor iscensatte #metoo rörelsen.

Alldeles oavsett sanningshalten i 18 kvinnors redogörelser och den moraliska skulden så har jag svårt att se att detta fall håller juridiskt. Det är för många osäkra faktorer och märkligheter. Tyvärr.

Börje Peratt