Studie: Utan vaccin bättre immunförsvar?

Posted on 8 november, 2018

6


Barn med antroposofisk uppväxt. Bilden är ett utsnitt utan samband med dem som studerats i artikeln/Foto: phillywaldorf

En ny studie om vaccin och allergi fick nedanstående märkliga presentation i Public Service TEXT-TV den 7 november 2018

”Det finns inget samband mellan frånvaro av vaccin och allergi, visar en studie som forskare från Karolinska institutet gjort på familjer från Järna utanför Stockholm. Barn som växer upp i antroposofiska miljöer har mindre allergi och vaccineras i mindre utsträckning. Men det finns inget samband mellan de två faktorerna, enligt studien. Exakt vad i den antroposofiska miljön som gör att barnen blir mindre allergiska vet forskarna inte. Studien publiceras i Lancet-tidskriften EClinicalMedicine”

Frågan är om Text-TV redaktionen fått detta underlag och citerat det rakt av eller om man faktiskt bäddat in ett ifrågasättande av slutsatsen: ”det finns inget samband mellan de två faktorerna.” Trots att studien uppenbarligen har fastställt att barn som fått färre eller ingen vaccin har bättre immunförsvar och färre allergier. Ja man nämner inte immunförsvar men det är en naturlig slutsats av studiens resultat.

På KIs hemsida presenteras forskningen på följande sätt:(länk)

”Forskare vid Karolinska Institutet finner inget stöd för att vaccinationer i barndomen kan öka risken för allergi… Den aktuella forskningen har genomförts i samarbete med Vidarkliniken i Järna som möjliggjort tillgång till en relativt stor grupp barn som inte vaccinerats enligt rekommendationen.

Tidigare forskning har visat att barn med antroposofisk livsstil i lägre utsträckning utvecklar allergier, men orsaken till detta är okänd. Livsstilen karakteriseras bland annat av fler hemförlossningar, längre amningsperioder, biodynamiska/ekologiska produkter med mycket vegetarisk kost och en restriktiv användning av vissa läkemedel. Barn i dessa familjer får dessutom ofta ett mer individuellt vaccinationsprogram och vissa vaccineras inte alls…

En koppling sågs mellan låg grad av vaccinering och låg allergirisk, särskilt under det första levnadsåret… Men när de även tog hänsyn till de skillnader som beror på en antroposofisk livsstil försvann sambandet mellan vaccinering och allergirisk.

Que? Hur kan man eliminera något som man inte vet om???

– Vår slutsats är att det måste vara något annat i den antroposofiska livsstilen som gör att dessa barn inte utvecklar allergier i lika hög utsträckning. Vilka dessa faktorer är vet vi inte än, men det är något vi fortsätter att undersöka närmare, säger Johan Alm.

Det måste vara mycket besvärande för KI att tillstå att den antroposofiska uppväxten med ett minimum av vaccin eller produkter från läkemedelsindustrin kan ge människan bättre förutsättningar till god hälsa.

Börje Peratt

Referenser

Vaccination and allergic sensitization in early childhood – the ALADDIN birth cohort
Jackie Swartz, Bernice Aronsson, Frank Lindblad, Hans Järnbert-Pettersson, Annika Scheynius, Göran Pershagen, Johan Alm
EClinicalMedicine, online 7 november 2018