Den femte vågens feminism

Posted on 26 mars, 2019

2


Stabil surfare på femte vågen. Foto Börje Peratt

Feminismens utveckling beskrivs i vågor. Den första från mitten av 1800-talet där tidiga kvinnorättsaktivister krävde rätt till utbildning, rösträtt i politiska val och jämställt värde oavsett inom eller utom äktenskapet. Andra vågen fokuserade kvinnorörelsen på frågor som säker och legal abort, möjligheten till preventivmedel och rätt till lika lön. Den tredje vågen anses ha startat kring 1990-talet och ifrågasätter hur män tillsätts till högre poster och går före kvinnor i karriären. Den fjärde vågen påbörjades 2012 då Laura Bates skapar Everyday Sexism Project för kvinnor för att bland annat rapportera om sexistiska kränkningar. Något förenklat kan man säga att det ledde fram till #metoo kampanjen 2017, och uppmärksamheten kring mäns sexuella kränkningar av kvinnor. Vetamera

I Sverige kom dokumentärfilmen om sångaren Josefin Nilsson (2019) att förstärka ett krav på skydd mot övergrepp och nolltolerans även mot våld i nära relationer. Kan den leda till en femte våg?

Hur ska vi nå fram till en säkrare värld för kvinnor och barn och där våldet kan om möjligt utestängas? En femte våg skulle kunna fokusera på säkra och stabila former för att avväpna våldet, decimera psykisk misshandel och eliminera sexuella övergrepp. Det förutsätter ett fungerande larmsystem på alla nivåer.

Både män och kvinnor behöver stå för ridderlighet och beskydd utan att för den skull låsa varandra. Alla människor ska ha rätten att följa sina drömmar och sina intressen och få välja hur man vill leva och med vem. I Sverige och i Norden har vi nått långt när det gäller sådan jämställdhet. Men så länge vi har våld såväl i nära relationer som kränkningar i arbetslivet och våldtäkter var de än sker så har vi en lång resa till ett tryggt samhälle. Detta måste åtminstone vara en viktig drivkraft för en femte våg.

Och jo visst män utsätts för våld men mest från andra män. Det synes således i huvudsak vara ett manligt problem även om vi också har kvinnliga våldsförbrytare. Helt klart är att samtliga fyra vågor har olösta problem så kanske får vi acceptera att det inte är slutvågat med en femte.

Börje Peratt

Posted in: Feminism