Trump mörklägger att vita rasister utfört flest terrorist-attacker i USA

Posted on 11 augusti, 2019

0


Den i särklass största polismanövern till stora kostnader för att jaga och fängsla 650 migranter genomfördes i USA under sommaren 2019.

Trump menar ju att papperslösa immigranter ska kastas ut ur landet även om det visar sig att många har etablerat sig med familj och barn som blivit amerikanska invånare. Och de allra flesta sköter sina jobb, trots problem med arbetstillstånd. Dessa föräldrar ska således skiljas från sina barn. Trump hävdar också att dessa utgör det största hotet om våld och terrorism mot amerikaner.

Justitiedepartementens utredning visar istället att vita rasister är den stora faran.

FBI och Office of Homeland Security har fått i uppdrag av kongressen att granska vilka individer som ligger bakom ”Domestic Terrorism 2018”. Dvs terroristiska angrepp inom landet. Denna utredningen  har inte nått kongressen trots flera förfrågningar och en senator undrade varför detta ”hemlighölls”. Medan information  visar att dokumentet hade sammanställts av justitiedepartementet, är det klart för senatorerna att justitiedepartementet inte ville ge dem siffrorna. Länk

Utredningen visar att 25 av 46 personer inblandade i 32 allvarliga attacker, skjutningar och bomdåd, utfördes av vita rasister, de flesta associerade till kända högerextrema hatgrupper. 17 våldsdåd mot staten utfördes av vita extremister. Slutligen ytterligare attacker med skilda motiv utförda av fyra vita extremister.

”Jag är orolig över bristen på insyn, med tanke på att vi inte har fått denna kritiska information efter flera förfrågningar till FBI och justitiedepartementet. De kan inte och bör inte mörklägga information inför ett sådant farligt hot,…” (Sen. Cory Booker, D-N.J.) [1]

Att en efterfrågad utredning om allvarliga hot om terrorism inom landet hemlighålls för kongressen och det amerikanska folket torde vara en extraordinär åtgärd och är troligtvis en av landets president beordrad mörkläggning. Varför vill Trump inte avslöja att vita rasister är landets verkliga fara?

Börje Peratt

1) Here’s the data on white supremacist terrorism the Trump administration has been ‘unable or unwilling’ to give to Congress, August 9, 2019, Jana Winter and Hunter Walker