Antihumanism har intagit WHO

Posted on 21 april, 2020

0


Tedros with Houlin Zhao in 2017, CC BY 2.0 File:Houlin Zhao with Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus - 2017 (36433272494).jpg

Tedros with Houlin Zhao in 2017, Wikipedia CC BY 2.0
File:Houlin Zhao with Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus – 2017 (36433272494).jpg

Världshälsoorganisation WHO gjorde skandal 2009 då man med ett av läkemedelsindustrins största bolag kampanjade för att skrämma upp världen och påstod att svininfluensan krävde massvaccination av jordens befolkning. Det visade sig vara ett bedrägeri men vad man lärde sig var hur lätt det var att skrämma befolkningen och vid nästa tillfälle (corona) utnyttjade man denna insikt i en mer noggrant planerad attack och med medieterrorn som vapen. Inför det tillsattes en tvättäkta terrorist och folkmördare som ordförande i WHO för att leda in världen i ett globalt övergrepp vars like vi aldrig tidigare skådat.

TEXT BÖRJE PERATT

WHO har placerat en terrorist att leda världshälsan och vi fick coronakrisen.

Bilden ovan visar Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (t.h.) född i Eritrea/Etiopien 1953, ordförande i WHO Världshälsoorganisationen sedan 2017. Innan dess ledare inom den marxistleninistiska organisationen Tigray People Liberation Front (TPLF) där han bedrivit etnisk rensning och kidnappning och mord på dissidenter. Ahanom Tedros Adhanoms föregångare på platsen som WHOs ordförande var Dr Margaret Chan, från Kinesiska Folkrepubliken, hon satt två sejourer mellan 2006-2017. Hon var således med om Svininfluensaskandalen 2009 då WHO avslöjades för omfattande korruption. Kopplingen till kinesisk expertis och ideologi är också tydlig genom Houlin Zhao (t.v. på bild), född i Kina 1950. Han är sedan 2014 generalsekreterare för International Telecommunication Union (ITU), FN:s byrå för IT-tjänster och samarbete. Zhao har haft ledarposition där sedan 1998. Hans valspråk är: Vision, action, harmoni.

I en tidigare artikel skrev jag Kan vi lita på WHO?  Organisationen har en rad skandaler bakom sig som rör korruption. Under svininfluensakampanjen 2009 kom det fram att deras rådgivare var konsulter från läkemedelsföretaget Glaxo Smith & Klein (GSK). Det ledde till att WHO under sin dåvarande ordförande Dr Margaret Chan, från People’s Republic of China, förlorade bidrag och höll på att gå omkull. Men WHO är en alldeles för viktig institution för att gå förlorad. För vem kan man då undra? Taktiken att göra sig oersättlig ingår i maktens agenda. I WHOs fall är det att medverka till världshälsan och bedriva upplysning. Men hur går det till? Genom vaccinationsprogram och sedan under ytan ha en agenda som endast gynnar läkemedelsindustrins inkomster?

SR: Brittiskt läkemedelsbolag i kinesisk muthärva
SvD: Läkemedelsjätte anklagas för mutor
The Guardian: Rapport fördömer svininfluensa-experternas band till stora läkemedelsbolag. Länk

Antihumanismens historik

Ursprunget till antihumanismens ideologi är marxistisk materialism och att genom entrism tränga in i organisationer där man förvandlar dessa organisationer i enlighet med egna syften i en ambition att skapa en världsregering. Detta formulerades av Julian Huxley och Paul Kurtz med stöd av Rockefeller Foundation och senare Bill Gates Foundation.

Egentligen blev inriktningen i WHO kanske först uppenbarad i och med svininfluensakampanjen 2009, där det visade sig att världshälsoorganisationen bedrev ett fult spel under täcket med GSK för att förmå länder att arrangera vaccinering av hela sin befolkning under påståendet att svininfluensan var mycket farlig. Ja det visade sig att vaccinet var mycket farligt, dock inte svininfluensan som inte var i närheten av den påstådda pandemin när det gäller antal smittade och döda. Kritiken mot WHO blev obönhörlig när också EU gjorde en undersökning av deras agerande.

WHO skulle dock komma att räddas bland annat av Bill Gates som har starka intressen i läkemedelsindustrin och särskilt i vaccineringsprojekt. Inför den nya kampanjen, Corona Covid19, behövde WHO en speciell kraft, en man med bakgrund i polisstaters agerande och som inte drog sig för etnisk resning, mord på politiska motståndare och inspärrning av den egna befolkningen. Tedros Adhanom Ghebreyesus var denne man och han valdes till generalsekreterare över WHO 2017.

Egentligen borde han ha ställts inför Folkdomstolen i Haag för brott mot mänskligheten och folkmord på sin egen befolkning men istället blev han ordförande i WHO.

Strategin och visionen i WHO blev att med skrämsel som vapen få hela världen att underordna sig de rekommendationer och riktlinjer som WHO gav. Det innebar att det politiska ledarskapet i praktiken satte sina länder och därmed hela världen i karantän, man isolerade människor och tvingade befolkningen till lydnad. Trots ett virus som inte var särskilt smittsamt eller dödligt har denna strategi lyckats. Men det innebär också ett undergrävande och flockimmuniteten som byggs upp genom att människor umgås.

Det enda logiska målet med att sätta mänskliga rättigheter ur spel är polisstatens och diktaturens välde. Världshälsoorganisationens syfte blir således att lägga grunden för detta diaboliska undergrävande av demokratier och människors frihet och hälsa och ersätta naturlig immunitet med tvångsvaccinering.

Med tanke på Adhanoms bakgrund kan man ana rekommendationen i hårdheten i hanteringen av människor som inte åtlyder utegångsförbud. I Afrika har fler skjutits då de lämnat sin bostad än av dem som dött av coronan.

I Mellaneuropa, Spanien, Frankrike och Tyskland blir det dryga böter om man inte kan verifiera ärende till apotek eller livsmedelsaffär. I USA är det förbjudet att gå till stranden eller andra öppna platser. Varför vill man hindra folk från att träffas? Dessa förbud är märkliga särskilt som 80% av (enligt Giesecke 99%) smittade knappast får några sjukdomsreaktioner och möjligen endast 2-5 % får besvärande symtom emedan under 1% av smittade dör. Några påstår att över 3% av smittade dör vilket motsägs av statistiken. Oavsett det är det oansenliga siffror jämfört med andra säsonginfluensor.

Att det finns människor som lider och dör och att många av mediers rapporteringar blir uppskrämda av det och nästintill förlorar förståndet är naturligt. Men det är denna masshysteri som ger stöd för auktoritära beslut.

Detta spel kan tyckas märkligt. Om vi granskar hur olika medier integrerar och samordnar sina artiklar där även Wikipedia har en viktig roll i förföljelsen av oliktänkande blir den framgångsrika mediepandemin också förklarlig.

Möjligheten till denna globala kampanj och mediepandemi är naturligtvis resurser. Resurser att påverka medier, resurser att påverka länders hälsoministerier, resurser att påverka statistik. Bakom detta finns en agenda och en plan. Historiskt är detta iscensatt av marxister, inte nödvändigtvis kommunister men också socialister långt ut på vänsterkanten tycks drömma om en världsregering, dvs en global diktatur. Man kan tycka att det är underligt att denna i grunden ickekapitalistiska makt är lierad med den kommersiella läkemedelsindustrin. Genom ”The skeptic movement”, i Sverige Vetenskap och Folkbildning i samverkan med Förbundet (anti)humanisterna har man en guerillagrupp pseudoskeptiker som opererar för att röja undan författare, journalister och forskare som söker fakta inom ”förbjudna områden”. I Sverige anordnar denna  grupp årligen ett skampris ”årets förvillare” för att undergräva ideologiskt och politiskt motstånd. Det är också denna skamförening som driver vissa artiklar på Wikipedia för att befästa en materialistisk inriktning. Denna maktens strategi är att göra sig själva oersättliga genom att tillhandahålla önskade tjänster och kunskaper. Men bakom masken döljer sig för mänskligheten mycket farliga attacker. Coronaviruset handlar inte bara om att prångla ut nya skadliga mediciner utan om att få total makt. Förhoppningen är att fler inser detta innan det är försent.

Under coronakrisen (som inte handlar om hälsa utan om hjärnsläpp orsakat av rädsla) har i Norden samtliga länder utom Sverige följt den stränga linjen och stängt gränserna. Är tacksam över att svenska myndigheter inte helt har tappat förståndet men tjatigt med denna mediepandemi som rapporterar felaktigheter om corona i snart sagt varje inslag och ofta felaktigt kallar smittan pandemi. När ska journalister och medier börja granska statistik och fakta? Och när ska sjukvården börja rapportera de verkliga siffrorna från smittade? Tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke avfärdar karantän och menar att 99% av smittade knappast upplever en förkylning ens emedan kanske 0,1% dör, ofta i samband med andra underliggande sjukdomar.  Idag 20 april, rapporterar svensk sjukvård/folkhälsomyndighet 10% dödlighet i Sverige vilket naturligtvis är absurt. Det är något riktigt underligt bakom dessa märkliga rapporteringar från medier och sjukvård. Men naturligtvis finns en önskan hos WHO att skriva upp siffrorna eftersom det driver upp rädslan, stärker kampanjen och syftar till att skapa en sådan hotbild hos befolkningen att de accepterar groteska inskränkningar av frihet och mänskliga rättigheter. Människor i min närhet är livrädda för att umgås naturligt. Det är bisarrt!

Om inte det politiska ledarskapet inser att det är frågan om ett bedrägeri kommer människor som förstått detta att söka sig till alternativa lösningar och sannolikt börja bygga upp parallella samhällen.

Det humana samhället vet redan hur man förebygger och hanterar sjukdomar med naturliga mediciner och det handlar om att upplysa och utbilda om det. Motståndet från läkemedelsindustrin som har ett starkt fäste inom sjukvården har under Coronakrisen avslöjats genom sjukvården oförmåga att hjälpa de som insjuknat med allvarliga. Och vad värre är deras insatser kan ha förvärrat tillståndet hos den insjuknade. Respirator är rena dödsfällan och oviljan att behandla med vitaminer ett svek mot den sjuke. Gå gärna ut på din balkong och skramla med kastrullerna.

Börje Peratt

Posted in: Antihumanisterna