Coronabedrägeriet – Jordens folk grundluras!

Posted on 24 augusti, 2020

0


Collage Börje Peratt

När fyra amerikanska toppforskare inom medicin skriver en artikel “Countering the Second Wave with Facts, not Misconception” (Motverka den andra vågen med fakta, inte missuppfattning) slår de fast att coronakampanjen är ett globalt bedrägeri och att vi kan emotse en andra våg som riskerar att helt sänka befolkningens fri- och rättigheter. Vi måste motsätta oss en sådan nedstängning oavsett i vilken form och storlek. Lars Bern har översatt och kommenterat artikeln i “Det medicinindustriella komplexet har tagit strupgrepp”.

TEXT Börje Peratt

Varför tror ni att de journalister och forskare som försett oss med informationen – “många av dem förmenta ‘experter’ inom sitt område – hade så fel om allt?” Och varför har medier och folkhälsomyndigheter … “inte gjort några ansträngningar för att offentligt rätta till sina missbedömningar när de borde ha insett hur mycket förvirring och ångest de har orsakat?”

Ja varför? Jag gjorde i mars en grundlig research och analys: Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie. Nästan 100 000 läsare och i stort sett endast pseudoskeptikernas reaktioner. (Läs VoF)

2016 skrev jag Tillbaka till friheten och inledde den med:

“Som sjuåring blev jag klar över hur det kunde gå om en övermakt förgrep sig på människor som sökte frihet.”

Inte kunde jag då ana hur påstående om ett virus (corona) skulle kunna användas för att skrämma förnuftet ur människor och få dem att acceptera polisstatens övergrepp. Plötsligt uppträder nu antihumanismens hydra i full skala.

  • Raderar mänskliga fri- och rättigheter.
  • Distanserar folk genom att kräva sociala avstånd.
  • Gör demonstrationer och möten olagliga.
  • Undergräver demokratier och staters självständighet.
  • Kidnappar hälsovård och förvandlar sjukvård till läkemedelsindustrin domän med åtföljande tvångsvaccinering och masktvång.
  • Undanröjer människors självförsörjningsförmåga.
  • Skjuter ekonomier och företag i sank.

Men hur har allt detta kunnat gå till?

Läs vidare på Humanism & Kunskap:

Vad kallas landsförräderi då jordens folk grundluras?

Posted in: Antihumanisterna