EVENT 201, Hydran tar över världen

Posted on 20 januari, 2021

0Plandemic Indoctrination (av Mikki Willis) inleds med Event 201 som är Coronakampanjens officiella presentation några månader innan ”pandemispridningen” i Kina. I denna korta intro (1 min 51 sek) av Coronabedrägeriets uppkomst eller Video på B_r;i_g-H;t_o_n. Här kommenteras Event 201 för att tydliggöra de viktigaste inslagen.

1) EVENT 201 är finansierat av Bill Gates, Klaus Schwab (World Economic Forum) i samverkan med John Hopkins Institutet som har planerat och genomfört Coronakampanjen i syfte ta global kontroll. Förmodligen med stöd av Rockefeller Foundation och framstående företag inom läkemedelsindustrin.
2) EVENT 201 genomfördes 5 månader innan utbrottet i Wuhan. Korrupta ”Faktacheckers” påstår att det finns inget samband mellan EVENT201 och utbrottet. Om denna förnekelse inte vore så gigantisk så vore den ett makabert skämt.
3) Påståendet att EVENT 201 är ”fiktivt” är direkt lögn. Utbrottet med alla inslag visar via EVENT 201 att allt var planerat och styrt.
4) Innehållet lägger grunden till hur politiker och hälsomyndigheter ska agera och ger global kontroll genom länders frivilliga eller påtvingade acceptans av dessa riktlinjer via WHO.
5) Riktlinjerna innebär att demokratier förvandlas till polisstater
6) Riktlinjerna ger strategier för mediernas skrämselpropaganda
7) Riktlinjerna promotar munmasken som symbolen för att tysta befolkningen: Bär mask och isolera dig från andra.
8) Coronakampanjen presenterar en ohelig allians mellan Kommunism och Fascism, Co-Fa alternativt Global Corporate Communism Fascism GloCoCoFa. Syftet är global kontroll, i praktiken en världsregering och global diktatur. I spetsen hittar vi ett antal figurer som tillskrivit sig marxistisk ideologi såsom Klaus Schwab ordförande vid World Economic Forum och den eitreanske/etiopiske terroristanklagade politikern Tedros Adhanom Ghebreyesus, sedan 2017 omtvistad generaldirektör i WHO. Fascismen i denna antihumanistiska trupp representeras av Anthony Fauci sedan årtionden ordförande i NIAID som är motsvarigheten till Sveriges Folkhälsomyndighet och Smittskyddsinstitutet. Från sin position har Fauci i samverkan med den amerikanska militären systematiskt tillägnat sig patent och kontroll över forskning och utveckling av biovapen. Här måste även nämnas Rockefeller Foundation som redan sedan 1900-talets begynnelse utvecklat strategier och metoder för att nå kontroll över politik, medier och kommersiell monopol i de branscher Rockefeller intresserat sig för. Bill Gates funktion i detta har varit att förutom EVENT 201 genom sitt företag Moderna finansiera, organisera och patentera framtagande av det vax som sedan kom att vara en del i den globala vaxkampanjen som planerats att sjösättas i slutet 2020.

EVENT 201 – Coronakampanjens medietaktiska insats påstod att människor ville ha vaccin ett halvår innan ”plandemin” bröt ut. Här påstods även att en ny pandemi skulle kräva samverkan mellan globala företag och världens regeringar. Det vill säga de folkvalda skulle med hot och mutor acceptera kommersiella företags (läkemedelsindustrin) intressen och riktlinjer. Här klargjordes även att de som protesterade skulle fängslas och att folket inte skulle tillerkännas mänskliga fri- och rättigheter och inte få del av information. Mao demokratin skulle helt sättas ur spel.

Ett synligt tecken på hur Coronamaffian, Glo-Co-Co-Fa, har tagit global kontroll. Beviset är munmaskens spridning. Den används helt absurt i alla slags tävlingar även utomhus där smittrisken är obefintlig. Syftet är helt enkelt propaganda och budskapet är: ”isolera dig, prata inte med andra, lyd direktiv annars smittas du och dör.”

Mot bakgrunden att inte ens 1% smittas och att möjligen 0,01% av smittade dör osäkert av vad, blir påståendet om pandemi falskt och bedrägligt. Allt i syfte att också göra abnorma intäkter på läkemedelsindustrins produkter och de patent som Bill Gates  m fl har försäkrat sig om. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga!

De ”vax” som nu används är samtliga olagliga och utprånglade med avsaknad av lagen om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Sverige bryter även mot sina patientlagar.

Pfizer är klassad som ett av världen mest kriminella företag. I Sverige skall det enligt reglerna vara förbjudet att inhandla produkter från kriminella. Varför detta undantag? I princip blir också upphandlarna olagliga. Vad görs åt det. Blir de ansvariga för skadorna? När ställs de till svars?

Över hela världen rapporteras nu i början av 2021 dödsfall och farliga reaktioner som kallas ”biverkningar”. Efter två veckors vaccinering med Pfizervaccin i Norge har man 13 säkra dödsfall pga av vaccin. 10 under utredning och ett mörkertal av skadade och döda. Trots underrapportering kan vi räkna med många tusentals döda av detta spektakulära medicinska ”försök”.

Coronabedrägeriet fortsätter så länge människor accepterar att bli lurade med bedrägliga fakta och låter sig vaccineras av kriminella företags hälsofarliga fulvax.

Börje Peratt

Video på B_r;i_g-H;t_o_n

Video, 1 min 51 sek,på Bi-t_T-ube

Posted in: Coronakrisen