Håll käften och lyd! Bär mask och vaccinera dig till döds

Posted on 20 januari, 2021

0Plandemic Indoctrination (av Mikki Willis) inleds med Event 201 som är Coronakampanjens officiella presentation några månader innan ”pandemispridningen” i Kina. I denna korta intro (1 min 51 sek) av Coronabedrägeriets uppkomst eller Video på B_r;i_g-H;t_o_n: om Bi-t_T-ube inte funkar. Här kommenteras Event 201 för att tydliggöra de viktigaste inslagen.

1) EVENT 201 är finansierat av Bill Gates mfl som planerat och genomfört Coronakampanjen i syfte ta global kontroll.
2) Eventet genomfördes 5 månader innan utbrottet i Wuhan
3) Påståendet att Event 202 är ”fiktivt” är direkt lögn. Det är planerat och styrt
4) Här läggs grunden till global kontroll
5) Här läggs grunden till polisstat
6) Här läggs grunden till mediernas skrämselpropaganda
7) Här promotas munmasken som symbolen för att tysta befolkningen
8) Munmasken visar att att Coronakampanjen äger världen.
9) Coronakampanjen påstod att människor ville ha vaccin ett halvår innan ”plandemin” bröt ut

Bevis på hur Coronamaffian tagit Global kontroll är att munmasken används helt absurt i alla slags tävlingar även utomhus där smittrisken är obefintlig. Syftet är helt enkelt propaganda.
De vacciner som nu används är samtliga olagliga. Pfizer är klassad som ett av världen mest kriminella företag. I Sverige skall det enligt reglerna vara förbjudet att inhandla produkter från kriminella. Varför detta undantag? I princip blir också inghandlarna olagliga. Vad görs åt det. Blir de ansvariga för skadorna?

Över hela världen rapporteras nu dödsfall och farliga allergireaktioner. Etter två veckors vaccinering med Pfizervaccin i Norge har man 13 säkra dödsfall pga av vaccin. 10 under utredning och ett mörkertal av skadade och döda.

Coronabedrägeriet fortsätter så länge människor accepterar att bli lurade med bedrägliga fakta och låter sig vaccineras av kriminella företags hälsofarliga fulvax.

Börje Peratt

Video på B_r;i_g-H;t_o_n

Video, 1 min 51 sek,på Bi-t_T-ube

 

Posted in: Coronakrisen