Vaccinatörer bryter mot lagen

Posted on 21 april, 2021

0


https://www.tv4.se/artikel/4WVi7UCSVvgAgqUDC9T1g7/vaccinatoerer-foerbjuds-beraetta-vilket-vaccin-som-ska-anvaendas?fbclid=IwAR0O8lXYmXEI2en0_ODUPkPOxOJhcE9d_WZxPg-tNbGYV8YWnbOJVkGq4Os

Tv4 skriver:”Vaccinatörer förbjuds berätta vilket vaccin som ska användas! Förbud kommer från regionen.

”Vi är ombedda att inte kommentera [förbudet]”

Region Stockholm har förbjudit vaccinatörerna att berätta vilket covid-vaccin som ges vid olika tillfällen.

Doktor24 som massvaccinerar vid Globen i södra Stockholm fick för två veckor sedan en muntlig instruktion om att inte berätta vilket vaccin som ges. Patienten får alltså inte veta detta förrän de sitter framför sprutan. – Vi är ombedda att inte kommentera vilket vaccin vi använder vid tillfället, om ni vill veta varför får ni fråga regionen, säger Christoffer Berg som är vaccinansvarig på Doktor24.”

Eftersom denna försöksvax är en experimentell verksamhet är de inblandade, enligt lag, tvungna att informerar annars bryter de mot lagen. Att vara försöksperson är ett frivilligt val och en försöksperson kan när som helst välja att sluta medverka i en forskningsstudie utan krav på motivering. (KOMMENTAR: Dvs står man inför en okänd spruta eller en spruta man inte önskar är det bara att avbryta.) I Sverige finns en stark lagstiftning för att skydda försökspersoner. Det är således otillbörligt att under forskningens täckmantel arbeta på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter kränks. För det första skall etiska kommittén bedöma om projektet kan anses vara vetenskapligt bärkraftigt, dvs. om det är vetenskapligt försvarbart att utföra projektet. Det är således här främst frågan om en kvalitetsbedömning utifrån ett vinst/risk-kriterium, där den vinst som förväntas uppstå i och med projektets genomförande alltid måste överskugga de eventuella risker som ett genomförande kan innebära. (KOMMENTAR: Med tanke på att 99, % inte blir sjuka och endast 0,1% diagnostiseras död med Covid måste man allvarligt ifrågasätta denna försöksvaccinering som fått ett obligatorisk dygdkrav men också för den som vill resa i praktiken en nödvändighet för att få vaccinpass). För det andra skall kommittén granska om informationen till patient/försöksperson är tillräckligt beaktad, dvs. om den deltag- ande på ett adekvat sätt blir medvetandegjord om vad medverkan innebär. KOMMENTAR: Hur informeras då försökspersonen om man vägrar uppge namnet på vaccinet? Svar: Inte alls! SE: https://lagen.nu/sou/1989:75

Vem stämmer regionen?

Börje Peratt