Svenska Folkdomstolen anklagar!

Posted on 2 september, 2021

4


Svenska Folkdomstolen är ett projekt som syftar till att ge rättvisan folkets röst. Du uppmanas att gå in och ta del av hela anklagelseakten och medverka med din röst i samtliga fall.

Följande är idag 2 september tillagda:

§6.6 Matti Sällberg professor på Karolinska institutet, styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken agerar som vaccinlobbyist på TV och gynnar egen kommersiell verksamhet, en jävsitutation som han utnyttjar för att propagera för covidvax och han medverkar därmed till covax-försäljning med risk för katastrofala effekter för individer och folkhälsa.

§6.7 Reportern Sebastian Comar Alm utnyttjas av Aftonbladet för fejknews då han anklagar den del av antivaxrörelsens medlemmar som arbetar inom den svenska sjukvården för extrem högerideologi. Han sviker sin roll som faktagranskare och deltar istället i ryktespridning och förlöjligande av en grupp med avvikande uppfattning. Därmed kränker han såväl yttrandefrihet som vetenskapen och begår förräderi mot sin plikt att medverka till upplysning.

§6.8 Gruppen bakom ”Kavla Upp” anklagas för otillbörlig marknadsföring av covid19 vax och vilseledning av svenska folket. ”Kavla Upp” aktörer medverkar genom bedräglig reklampåverkan till massvax och är därmed skyldig till katastrofala hälsoeffekter för enskilda individer och familjer i Sverige.

Ett initiativ av

Värna Svea