Svenska Folkdomstolen har bedömt vilka som bär skuld till olaglig vaccinering av unga och folkmord på äldre.

Posted on 24 oktober, 2021

0


Svenska Folkdomstolen Anklagelse punkt § 5.3

Vetenskapliga studier och barnläkares dokumentationer visar att barn och ungdom i princip inte drabbas alls av covid19smitta eller covid19sjukdom och inte heller medverkar till att smitta andra. Mot denna bakgrund blir covid19vaccinering inte bara felaktig utan orimlig och skadlig. Det visar sig att de personer som varit smittade eller tidigare innehar ett bra immunförsvar med antikroppar kan drabbas värre av Covid19vaccin. Det kan vara en bidragande orsak till att flera barn och tonåringar dött eller skadats allvarligt med stroke och förlamning efter Covid19vaccinering. När nu professorer och andra förespråkar covid19vaccinering kan man ifrågasätta deras ansvar och om det är möjligt att lagföra dem för felaktig påtryckning, brott mot patientlagstiftningen och för grov misshandel av barn.

Svenska Folkdomstolens utslag av 3925 röster är att 95.60% (dvs 3755 av alla röster) är att var och en är ensamt skyldig till falsklarm med svåra effekter för folkhälsan.

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Denna siffra är nådd med stor marginal vilket innebär att alla som medverkat till injicering av barn med icke vetenskapligt beprövad eller godkänd ”vaccin” är att betrakta som ensamt skyldiga och det gäller utövande av påtryckning (lärare, förmän, rektorer, skolsköterskor) samt utförande av injektioner. Samtliga ska bedömas som ensamt skyldiga för de skador och dödsfall de orsakar.

 

Enligt Romstadgan Artikel 5 b) Folkmord – Brott mot mänskligheten

Sveriges beslutsfattares insatser har: Dödat medlemmar av folkgruppen, genom avlivning av äldre vid vårdhem genom felaktigt insats av palliativ vård, grova felbehandlingar och vanvård (ca 7-10 000 har i Sverige dödats på detta sätt)

Resultatet från Folkdomstolens omröstning innebär att 89.40% = 3569 röster av 3992 röster har funnit var och en ensamt skyldig till brott mot mänskligheten och folkmord på äldre. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff.

§5.1 Avlivning av vårdsökande genom grov felbehandling samt livshotande åtgärder mot vårdsökande med andningsproblem som inte har fått rätt behandling och där man borde tidigt ha insett felbehandlingarnas konsekvenser samtidigt som man vägrat vidta metoder och mediciner som visat sig fungera. Istället har man fokuserat på särintressen och läkemedelsindustrin produkter och ej vetenskapligt beprövad vaccin.

Resultatet från Folkdomstolens omröstning innebär att 77.71% = 3065 röster av 3944 röster har funnit var och en ensamt skyldig till allvarlig felbehandling av covidsjuka. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff.

Avlivning av vårdsökande genom grov felbehandling samt livshotande åtgärder mot vårdsökande med andningsproblem som inte har fått rätt behandling och där man borde tidigt ha insett felbehandlingarnas konsekvenser samtidigt som man vägrat vidta metoder och mediciner som visat sig fungera. Istället har man fokuserat på särintressen och läkemedelsindustrin produkter och ej vetenskapligt beprövad vaccin.

Den ideologiska och rättsliga basen för Svenska Folkdomstolen är medmänsklighet (humanism) och rättsmoral som den formuleras i naturlagarna (Natural Law). Straffutmätning utgår även från svenska Grundlagen, offentliga lagar och internationella doktriner. Alla de som sedan 2020 har körts över av främmande fientlig makt, förrädare och medlöpare.