Svenska Folkdomstolens domslut om covidsvindeln börjar nu publiceras

Posted on 24 november, 2021

0


Anklagelsepunkter mot enskilda makthavare, beslutsfattare och aktörer i Sverige gällande olaglig Covidutövning och brott mot svensk befolkning och samhälle framförda i Folkdomstolen.

Över 15000 deltagare har kommenterat och bidragit med innehåll i en röstprocess från 29 juli t o m 28 oktober 2021 som publicerats på Värna Svea 29 oktober 2021. Detta är en opinionsbildande aktivitet och straffdomar kan för närvarande inte verkställas annat än ”fredlös”.

En central frågeställning har rört om främmande och fientlig makt har drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter, massmedier, journalister och sjukvårdspersonal har begått förräderi mot den svenska befolkningen.

Domsluten visar att mellan 75-94% av rösterna pekar på skuld i dessa frågor. Bland dem som nu ansetts skyldiga och vilka har publicerats är fd statsminister Stefan Löfvén, Moderatledaren Ulf Kristersson, Socialminister Lena Hallengren.

Rädda våra barns liv

Särskilt anmärkningsvärt var följande professorer som stick i stäv med tidigare uttalande uppmuntrade till försöksvaccinering av barn och gravida med sådan insprutning som skadat och dödat så många barn. Här döms de inblandade till 10 år för uppmaning till barnamord om det inte kan genomföras är domen ”fredlös”. Agnes Wold, Hugo Lagercrantz, Josef Milerad, Göran Wennergren (Artikel).

Här döms även var och en genom att 94% (av 3928 röster) har förklarat varje person skyldig som fattar beslut om, vidarebefordrar order om, utför injektion med covidvaccin eller propagerar för eller upplåter lokaler för covidvaccinering av barn. Samtliga utförare har ett eget straffansvar. Att hävda att man endast har lytt order eller följt ett ingånget avtal eller beslut medför inte att man befrias från straffansvar. (Nürnbergkoden, Helsingforsdeklarationen, Romstadgan) (Publicerad här)

§2.1 Sjukvårdspersonal som utför injicering av COVID-19 mRNA vaccin är i enlighet med Nürnbergkonventionen personligen ansvariga för lagbrott och för de skadliga konsekvenserna för injicerade människor av ovetenskapligt framtagen ”försöksvaccinering” som i praktiken skadar människans gener och immunförsvar. Även om det är en av myndigheter systematiskt organiserad och med sjukvårdspersonal genomförd injiceringskampanj så gäller ett personligt ansvar i enlighet med Nürnbergkonventionen.

Ovanstående skolsköterskor är liksom alla andra som utfört olagliga insprutningar skyldiga och straffbara

Resultatet från Folkdomstolens omröstning (2021-10-25) innebär att 70.14% = 3204 röster av 4516 röster har funnit var och en ensamt skyldig till lagbrott utifrån såväl Patientlagen som Nürnbergkonventionen.

Regeringsledamöter dömda av Folkdomstolen återstår att publiceras.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 visar att av totalt 4732 röster har 3865 röster dvs  81.49 %  dömt var och en i den svenska regeringen som enskilt ansvarig för brott mot den svenska befolkningen.

I princip är alla i riksdagen som voterat för pandemilagen dömda för förräderi. I första hand rör detta ”krigskabinettet” (55 folkvalda) som installerades i mars 2020 då en större del av riksdagens folkvalda hemförlovades. I samband med denna situation är det enligt svensk lag ej tillåtet att instifta nya lagar. Pandemilagen är således olaglig.

https://sverigesradio.se/artikel/7537277

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 är inte enhetligt. Av totalt 4922 röster har 2806 röster dvs  57.01 %  funnit ”Krigsdelegationen” var och en ensam skyldig till brott mot mänskligheten emedan 1972 röster dvs 40.07% funnit att: Var och en är medskyldig till förräderi och brott mot mänskligheten. 97,08% har således röstat skyldiga.

§2.2 Sveriges riksdag och regering är ansvarig för de medicinska skador som åsamkats befolkningen med sina beslut under 2020-2021.

Resultatet från Folkdomstolens omröstning (2021-10-25) innebär att 90.72% = 4136 röster av 4559 röster har funnit att var och en är ensamt ansvarig för sina röstningar i riksdag och kommittéer och konsekvenserna av dessa röstningar.

Av de regeringsledamöter som framstår som drivande i covid-bedrägeriet finner vi att Magdalena Andersons taktik att låta WHO bestämma svensk politik är ett landsförräderi. Justitieminister Morgan Johansson gav sig själv all den frihet som han inte unnade befolkningen vilket förutom hyckleri är maktmissbruk. Utrikesminister Ann Linde har agerat mot mänskliga fri- och rättigheter och utan vetenskaplig grund förhindrat människors mötes- och rörelsefrihet. Ann Linde har undanröjt människors möjligheter till relationer genom generella inskränkningar som saknar underlag i såväl vetenskap som statistik. Avsikten har varit att göra tillvaron besvärlig och kränkande. Och tvinga fram vaccinering.

Inrikesminister Mikael Damberg har i olika uttalanden och beslut om Psykologiskt försvar genomfört en politik till stöd för polisstat och diktatur. ABs ledare raljerar t o m om att ”snart gör Damberg husrannskan hos dig.”

Sveriges energi- och digitaliserings-minister Anders Ygeman har lagt alla ägg i 5G korgen och isolerat större delen av landets befolkning i ett digitalt vakuum. Samtliga nämnda regeringsledamöter faller under Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 som visar att av totalt 4732 röster har 3865 röster dvs  81.49 %  att var och en i den svenska regeringen är enskilt ansvarig för brott mot den svenska befolkningen. I själva verket anser drygt 97% av de röstande att dessa ledamöter är skyldiga.

För Svenska Folkdomstolen och Värna Svea

BP/2020-11-24

https://humanismkunskap.org/2020/11/20/topplakare-fastslar-coronaviruskrisen-ar-den-storsta-bluff-som-nagonsin-har-begatts-mot-en-intet-ont-anande-allmanhet/