Browsing All Posts filed under »Feminism«

Den femte vågens feminism

mars 26, 2019

2

Feminismens utveckling beskrivs i vågor. Den första från mitten av 1800-talet där tidiga kvinnorättsaktivister krävde rätt till utbildning, rösträtt i politiska val och jämställt värde oavsett inom eller utom äktenskapet. Andra vågen fokuserade kvinnorörelsen på frågor som säker och legal abort, möjligheten till preventivmedel och rätt till lika lön. Den tredje vågen anses ha startat […]

Alla människor lika värde?

november 27, 2017

0

SD ledamoten Martin Strid uttalade sig om att en grupp i samhället inte är fullt likvärdig med andra människor. Då SVT återger uttalandet så vill man vara tydlig med att SVT är mot innehållet. ”Det handlar om människor lika värde och SVT tar därmed avstånd från uttalandet.” Varför får jag en bismak av SVT’s banala […]

En tandlös feminism?

oktober 22, 2013

1

Diskussionen om jämställdhet och rättvisa förs främst av en spretig feministrörelse som kommit att bli delad politiskt, ideologiskt och relativt män. Under senare år har en militant feminism vuxit fram som urskillningslöst ser alla män som bestialiska hot mot mänskligheten. Jag kan förstå detta hat utifrån allt ont män förorsakat men det underlättar inte en […]