Browsing All Posts filed under »Fiske«

Sveriges matförsörjning ur spel

maj 11, 2018

2

Svensk matförsörjning har garanterats av två basnäringar, fiske och lantbruk. EU och bristande svensk självförsörjningspolitik har slagit ut dem båda. Idag rapporterar Vetenskapsradion i SR: Sveriges matproduktionen är hotad vid kris! Samtidigt kan man på SVT se ett inslag om att gäddan blivit alltmer sällsynt och förklarar det med att lekplatser försvunnit. Således två alarmerande […]

Christer Olburs om hur Nordens värsta inkräktare fridlystes

april 10, 2017

3

Christer Olburs har sänt mig en ”debattartikel för kännedom fri att använda”. Det rör den kontroversiella fågeln ”kinesisk mellanskarv” som jag har skrivit om här på Debatt [1-6] och som jag menar är en miljöfara för Nordens vatten och liv.  Olburs är sannolikt den mest kunniga experten på området. Han är kritisk till mellanskarvens utbredning […]

EU:s förbud hotar kräftskivan

juli 29, 2016

3

Vi ska enligt EU inte längre få fiska våra kräftor i Sverige.  EU kräver nu i praktiken att en av svensk kulturs årliga fester, kräftskivan, ska hänvisas till import av kräftor. Nu när flodkräftan knappast finns längre så återstår signalkräftan. Den har blivit Vätterns svarta guld. Och flera fiskare och entreprenörer är beroende av inkomster […]

Naturvårdsverket skyddar importerad skadefågel

augusti 20, 2014

6

Varför skydda importerad kinesisk skadefågel? EU politikerna har stöttat fridlysningen av kinesiska mellanskarven (en extrem skadefågel) som ökat från 2000 till 250 000. Om varje skarv tar 0,5 kilo ur sjön varje dag så kan man räkna ut att 250 000 skarvar tömmer våra vatten. Det är klarlagt att yrkesfiskarnas upptag har minskat med lika […]

Hearing om Mellanskarven på Naturvårdsverket

oktober 2, 2013

6

Tisdagens (1 okt) fullbesökta hearing på Naturvårdsverket tydliggjorde att en absolut majoritet av de närvarande ville kraftfullt reducera mellanskarven i Norden. Det var sorgligt att höra yrkesfiskare beskriva hur deras fiskebestånd i stort sett utplånats av detta skadedjur. För att förstå detta måste man nästan ha sett hur den jagar. I flockar om flera hundra […]